Mesterkurser

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 07 - side 201-201

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Mesterkurser

l Freiburg i Breisgau afholdes 27. august til 14. september for fjerde gang internationale kurser i musik. Wolfgang Marschner afholder violinkursus, Michael Schneider står for orgel kursus, l samarbejde med Heinrich Strobel-stifteisen (Südwestfunk) foranstaltes desuden et kursus i ""Live electronic"" under ledelse af Han-Peter Haller, hvorved Bern-herd Wulff, slagtøj, medvirker. Tilmelding til Internationalen Meisterkurse für Musik, D 7801, Freiburg-Hor-ben.

April

l nden 15/4 : Dansk musikpædagogisk Forenings Elev-legat (for ubemidlede musikelever) (Skema).

l nden 15/4 : Dansk musikpædagogisk Forenings Medlemslegat (for ældre eller syge medlemmer).

Inden 15/4: Gudda Behrends Legat (for ældre enker efter medlemmer af DMp F). Inden 15/4: Musikpædagog Augusta Jür-gensens Mindelegat (fortrinsvis for slægtninge af legatstifteren). (Skema). Ovennævnte fire legater søges hos Dansk musikpædagogisk Forening, Abildgårds-

parken 6, 3460 Birkerød. Inden 15/4: Emma Bærentzens Legat. Lrs. Carlo Andersen, Amaliegade 4, 1256 Kbh. K. (Skema).

Inden 15/4: Glashandler Johan Franz Ronges Fond. Lrs. K.S. Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, 1550 Kbh. V. (Skema). Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds Legatfond, (for trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, 1864 Kbh. V. Inden 30/4: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (til studieophold på Lysebu 1/9-30/11). Schæfergården, Ermelundsvej 105,2820 Gentofte. (Skema). Inden 30/4: Johan Hannover-Cohns Mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundvigsvej 34, 1864 Kbh. V. Inden 30/4: Institutionen San Cataldo (for komponister) (Ophold i august-september). Ekspeditionssekretær Ellen Koch, Enighedsvej 14, 2920 Charlotten-nlund.

Inden 30/4: Egmond Frederik Lindstedts Legat (fortrinsvis for yngre komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh. V. Legatet er 3-årigt og uddeles først 1974.

Inden 30/4: Musikerforeningen i Københavns Pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, 1363 Kbh. K. (Skema).