Musikkalender

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 07 - side 229-229

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Rettelser

til Carl Borgstrøm-Nielsens artikel om Hans Abrahfamsen (DMT nr. 6, 1974):

S. 152, mellem spalte 1 og 2 mangler: / mine værker. Man kan osse godt sige at der er en modsigelse

S. 158, 2. afsnit spalte 1, mellem linje 4 og 5: [.. Og A+] B varer 72 takter, lisson C +[B-gentagelsen gør det] S. 159, linje 1: bidrager osse til denne lyt-temu lighed. Desuden anvender [2. sars (ex. 5)]

løvrigt: s. 159, nederst: Man må forestil/e sig det som noget dialektisk, med musikken på den ene side og den måde, vi oplever den på, på den anden.

Efterlysning til skolesangbog

Vi samler pä gamle og nye danske sange med iørefaldende melodier og umiddelbart forståelige aktuelle tekster om emner, der vedkommer unge af i dag. Vi er f.eks. ikke interesseret i den traditionelle hyldest til gud, konge og fædreland, der dominerer de fleste danske skolesangbøger. Vi foretrækker især virkelighedsnært indhold i et tidssvarende tonesprog.

Har du forslag, så send venligst titler og gerne andre oplysninger om sangene, f.eks. komponister, forfattere, forlag og pladeoptagelser, til:

Elise Kjær, Bagsværd Hovedgade 188 II E, 2880 Bagsværd - Eller ring på (01) 98 1949.

Helst så snart som muligt og senest 1. juni.

Med venlig hilsen fra

Per Graff, Elise Kjær,

Anna Lise Ma Imrose,

Erik Moseholm

Dødsfald

Musiklærerinde Margrethe Petersen, 18. januar, 73 år.

Musiker Johannes Elleby (begr. 9. februar).

Musi ker Søren Hansen (medd. 8. februar), 96 år.

Kapelmester Aage Nielsen, 8. februar, 77 år.

Solodanserinde Inge Sand, 9. februar, 45 år.

Musi k l ærer inde Esther N ø rregaard-Knudsen (medd. 14. februar), 84 år. Cellistinden Ruth Dietzmann, 17. februar, 59 år.

Musikdirektør Henry Hejø (medd. 21. februar), 63 år.

Koncertsangeren Anders Brems, 27. februar, 96 år.

Organist Finn Reiff, 2. marts, 41 år.

Pianostemmer Carl Petersen, 6. marts, 85

år.

Musikpædagog Einar Kristian Jensen

(begr. 8. marts).

Organist Ejnar Christiansen, 9. marts, 71

år.

Musikdirektør Helge Jerichau (medd. 13.

marts), 72 år.

Kgl. kapelmusikus Ingo/f Warner (begr.

16. marts), 81 år.

Pianisten Kai Brandsholt (begr. 31.

marts).

Musiklærerinde Ingrid Marie Rolfsham-

mer, 25. marts, 87 år.

Violinisten Felix Marcus (medd. 28.

marts), 76 år.

Legater maj-august

maj

Inden 15/5: Arthur og Ellen Anderssons Legat Hrs. Franz Bulow, Bredgade 3. 1260 Kbh. K. (Skema). Inden 15/5: Statens Kunstfond (til bestilling og opførelse af værker af nulevende danske komponister). Statens Kunstfond, Udvalget for tonekunst, Østergade 24 B, 1100 Kbh. K.

Ingen 20/5: Rektor Frøken Ingrid Jespersens Legat (kun for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10. 1153 Kbh. K. (Skema). Ingen 31/5: Kunstnerlegatet af 12. Juni 1937. (Fru Jenny Knox's Legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K. (Skema). Inden 31/5: Fru Elise Wessels Legat (kun for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10. 1153 Kbh. K. (Skema).

Inden 31/5: Agnete Tobiesens Legat (fortrinsvis for klaverstuderende). Ors. Hedin Vedsmand, Bredgade 56. 1260 Kbh. K.

august

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes Arvingers Legat (for unge fra Odense og omegn). Odense Byråd, 5000 Odense (Skema).

l nden 15/8: Ingeborg født Schøtt's Legat (for musikpædagoger over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Rådhuspladsen 45, 1550 Kbh. V. (Skema).

Runde fødselsdage

maj

1. Komponisten Aage Stentoft, 60 år.

2. Pianisten og organisten Børge Hansen; 60 å r.

6. Mag.art. Henning Bro Rasmussen,

50 å r. 18. Violinisten Mogens Brendstrup, 50

år. 26. Violinisten Erik Vedel Petersen, 50

år.

juni

12. Kgl. kapelmusikus, professor Erling B loch, 70 å r.

13. Kgl. kapelmusikus Carlo Andersen, 70 å r.

27. Violinisten Ellen Birgithe Nielsen,

50 å r.

juli

5. Operasangerinden Gerda Gilboe, 60 år.

10. Operasangeren Vilhelm Tveskov, 75 år.

14. Pianisten Karen Marke, 70 år.

16. Viol i n bygger Carl Juul Mortensen, 70 år.

22. Kgl. kapelmusikus William Svendborg, 70 år.

25. Violinisten, professor Henry Holst, 75 år.

august 1. P i an i sten Ellen Gi/berg, 6 O å r.

5. Kapelmester Hans Kauffmann, 80 år.

6. Operasangerinden Else Trepiele, 70 år.

11. Komponisten John Väinö Forsman, 50 å r.

11. Viol i n bygge r Pauli Merling, 80 år. 19. Kgl. kapelmusikus Per Nørlund, 50

år. 22. Kapelmester Aage Juhl Thomsen,

75 år.

27. O boisten Pou/Wet/ese/7, 75 år. 27. Oboisten Paul Tofte-Hansen, 60 år. 30. Operasangeren Christen Blanke, 60

år.