Register

Af
| DMT Årgang 48 (1973-1974) nr. 07 - side 233-233

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

48. årgang

1973-74

REDAKTION

Svend Erik Werner (ansvarshavende)

Poul Nielsen

FASTE MEDARBEJDERE

Sigurd Berg, Knud K etting,

Nanna Schiødt, Henrik Colding-Jørgensen

FREMSTILLING

Annonce og lay-out: Bjørn & Hannibal A/S

Sats: Print/Type A/S

Tryk: H.C.Jensen Offset, Hvidovre

Udgivet af

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening

København 1974.

ARTIKLER

(Inci. ledere og redaktionelle meddelelser)

Aschengreen, Erik: Balletmesterens Luna og andet godt. ... 4

Bak, Niels: Blokfløjten............................. 132

Becker, Irene, Peter Filten borg, Hans Peter Larsen, Kirsten Maegaard, Inge Nyegaard Pedersen, Peder Kaj Pedersen og

Ole Svendsen: Om musikskriveri i København........... 184

Bergstrøm-Nielsen, Carl og Hans Abrahamsen: Om det benhårde og det frodige i musikken...................... 152

Jvf. rettelse hertil.................................. 229

Brodersen, Elsebeth: Spille klaver - er det noget man har

brug for?........................................ 32

Christensen, Erik: Musikvidenskab - forhærdelse eller fornyelse ............................................ 136

Clausen, Steen: Omkring musikkritikken............... 180

la Cour, Nielsen: Om den moderne musik og dens politiske

stilling.......................................... 208

Fahnøe, Preben: Undervisningsteknologi og æstetisk information.......................................... 44

Cabold, Ingolf: Mod vandmandens tegn................ 72

Cudmundsen-Holmgreen, Pelle: Jantenatur............. 102

Holm, Peder: Om forventninger m. m. - Angående komponistens forhold til og interesse for amatører............... 212

Ledere:

Musikkens magt.............................. 3

Musik og skole................................ 31

Musikkens magt 2............................. 31

Musikkens magt 3............................. 63

Koda igen ................................... 95

Kulturen er det hele............................ 123

Kulturpause eller kulturkamp.................... 151

Musikkens magt.............................. 179

Musik i Danmarks Radio?....................... 207

Nielsen, Frede V.: Om musikpædagogisk forskning....... 36

Nielsen, Frede V.: Hvad er musikpædagogik?

l........................................... 124

II.......................................... 161

Nielsen, Poul Åbent brev til Per Nørgård ........... 8

Nielsen, Poul Et statsligt musiktidsskrift ........... 19

Nørgård, Per Svar til Poul Nielsen ........... 12

Red Censur i Danmarks Radio? (Jvf Debat) ........... 81

Red Musikloven ............ 15

Rossel, Jens: Vedrørende Gunnar Berg................. 64

Viderø, Finn: Kunsten at spille cembalo................ 96

NYE VÆRKER

Colding-jørgensen, Henrik: Jeg ved det godt............ 166

Fjeld, Anker: Måltidet.............................. 86

Cabold, Ingolf, se under artikler.

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle: Spejl, f. orkester........ 165

Hemberg, Eskil: Om kärlek/love (Henrik Colding-Jørgen-

sen)............................................ 218

Werner, Sven Erik: Arrabal-opera..................... 21

NODER

Berg, Gunnar: Gaffky's, assortiment 2(Bengt johnsson) . . . 218

Bergman, Erik: Aspekter (Henrik Colding-jørgensen)...... 49

Bresgen, Cesar: Hosanna Filio David. Fantasia for orgel

(Knud Vad)...................................... 145

Bækkelund, Kjell og Bengt Johnsson (ed): Scandinavian aspect (Henrik Colding-jørgensen)...................... 112

Pearsall, Robert Lucas: Duet for Two Cats (Anker Fjeld). ... 195

Petersen, Niels Holger: Sandyade d. guitar (Ingolf Olsen) .. 222

Petterson, Allan: Symfoni nr. 7 (Henrik Colding-jørgensen) . 222

Ramovs, Primoz: Acuta f. orgel (Knud Vad)............. 145

Reiser, Ekkehard: Zwei Studien og Masken f. Guitar (Ingolf

Olsen).......................................... 222

Sark, Einar Trærup: Tambutsak f. klaver (Bengt Johnsson). . 218 Schneider, Marius: Aussereuropäische Folklore und Kunstmusik (Poul Rovsing Olsen)......................... 85

Simonsen, Bruno: Guitaren, klassisk skole (Ingolf Olsen) . . 219

Wills, Arthur: Prelude and Fugue (Richard Sennels)....... 49

BØGER

Hindemith-Jahrbuch (1972) (Leif Thybo)............... 226

Antonicek, Theophil: Musik im Festsaal der der österreichischen Akademie der Wissenschaften (1972) (Carsten E.

Hatting)......................................... 25

Bowers, Q. David: Encyclopedia of Automatic Music Instruments (1972) (Mette Müller)......................... 224

Dahlhaus, Carl (ed.): Riemann Musiklexicon. Personenteil

A-K, Ergänzung (1972) (Poul Nielsen).................. 53

Heijne, Ingemar von: Henry Purcell och det barocka London (1972) (Niels Krabbe)........................... 85

Hellquist, Per Anders: an sjunger världen (1972) (Poul Rovsing Olsen)...................................... 52

Holroyde, Peggy: Indian Music (1972) (Poul Rovsing Olsen) 53 Holst, Imogen: Conducting a Choir (1973) (John Høybye) .. 226 Bruckner, Anton: ou Ouverture g-moll (Sven Erik Werner) . . 24 Back, Svend-Erik: Sonata alia ricercare (Henrik Colding-jørgensen) ......................................... 49

Gabold, Ingolf: Mattæus II, 13-17(id.)................. 195

Gabold, Ingolf: Written in sand (id.)................... 195

Goehr, Alexander: Konzertstück og Nononiya f. klaver

(Bengt Johnsson).................................. 144

Giulani, Mauro: Grande Ouverture op. 61 (Ingolf Olsen) . . . 222

Hambræus, Bengt: Interferenzen f. orgel (Richard Sennels). 49 Hausswald, Günther: Die Musik des Generalbass-zeitalters

(Carsten E. Hatting)................................ 112

Hamberg, Eskil: Messa d'oggi Op. 23(Richard Sennels) .... 49

Holm, Peder: 5 sange f. bl. kor (Henrik Colding-jørgensen) . 222 Holmboe, Vagn: Dirge op. 11oa og The Wee Wee Man op.

11ob(/d.J........................................ 196

Holmboe, Vagn: Fünf späte Lieder (Id.)................ 222

Lehmann, Hans Ulrich: Sonata da chiesa (Knud Vac/J...... 145

Lewkovitch, Bernhard: 65 orgelkoraler (Richard Sennels) . . 111

Lidholm, Ingvar: Riter (Henrik Colding-jørgensen)........ 50

Linke, Norbert: Canticum l & II (Id.)................... 196

Maegaard, Jan: Trieserenade f. Klaver, Violin og Violoncel

(Id.)............................................ 50

Nilsson, Torsten: Septem improvisationesf K/cnard Senne/s J 49

Nordheim, Arne: Listen (Henrik Colding-Jørgensen)....... 113

Nodheim, Arne: Strykekvartett 1956 (Id.)............... 49

Nordoff, Paul og Clive Robbins: Legesange for børn (Merete

Birkebæk og Annelix Annelise Dyhr)................... 112

Karbusicky, Vladimir: Ideologie im Lied. Lied in der Ideologie (1973) (Finn Cravesen)........................... 223

Motte-Haber, Helga de la: Musikpsychologie (1972) (Frede

V. Nielsen)....................................... 51

Nichols, Roger: Debussy (1973) Jürgen Balzer).......... 85

Olsen, Bent: Fra Platon til Stockhausen (1973) (Lars Davidsen) ............................................ 52

Perrot, Jean: The Organ from its invention in the hellenistic period to the end of the thirteenth century (1971) (Sigurd

Berg)........................................... 24

Raynor, Henry: A Social History of Music. From The Middle

Ages to Beethoven (1972) (Poul Nielsen)............... 167

Scholz-Michelitsch: Das Orchester- und Kammermusik-Werk von Corg Christoph Waganseil (1972) (Carsten E. Hatting)............................................ 25

k irrsy -6+errm- G esu a Ido. -Hrhe-Marr-an His-Music (19f5j---------

(Poul Nielsen).................................... 198

GRAMMOFON

Bevidsthedsindustri (svar til Ole Jersø, jvf. DEBAT) (Ib Planen Larsen)....................................... 82

Strawinsky au f utur ( Ib Planch Larsen)................. 82

Holmboe, Vagn: Strygekvartetterne 1-10 (Helmer Nørgaard) 143

Pousseur, Henri: Les Ephémérides (Ib Planch Larsen)...... 82

DEBAT

Andersen, Mogens: Angående Lenz og D.R.............. 141

Bøggild, Kai Ole: Fagidioti og cembalokopi............. 227

Colding-Jørgensen, Henrik: Om teknologer i undervisnnun-

dervisningen..................................... 86

Dyhr, Henrik: Legato og astma....................... 227

Hansen, Kjeld: Musikkens magt, ikke musikrådets........ 48

Holm, Mogens Winkel: Hvor tør han.................. 47

lersø, Ole: Indsigelse fra EMI........................ 25

. . 142 25

. . 142 56

. . 141

. . 141

. . 227

Ophavsproblemer og pladeudlån................

Films (om DRs musikafdeling)..................

Konservatorierådet om musiklovudkastet.........

Amatørmusik, DR og Jan Maegaard..............

Anker Fjelds opgør med gruppen for alternativ musik

Mere kritik af musikloven......................

Gade-prisen.................................

Grib popularitetsbølgerne......................

Spørgsmål til den nye kulturminister.............

Intellektuel forurening........................

Nordisk Råds musikpris........................

Kunst og profitsamfund.......................

Luigi Nono og klassekampen...................

Musikloven til debat..........................

Komponistens vilkår..........................

Kulturpolitik................................

MUSIKKALENDER

Runde fødselsdage, legater, dødsfald o. a. meddelelser ....

.................................26, 57, 88, 116, 145, 201

Danske uropførelser 1972.......................87, jvf. 116

Hilsen til Finn Høffding på 75-årsdagen................ 172

Finn Reiff in memoriam 200

Komponisterne................................... 172