Redaktionelt

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktionelt

DMT har igen — denne gang nødtvunget — skiftet trykkested, og vi benytter lejligheden til også at forsøge os med et nyt og forhåbentlig bedre udstyr.

At det hidtidige samarbejde med fa. Bjørn og Hannibal nu ophører, skyldes udelukkende DUT's og dermed DMT's stadig mere anspændte økonomi. Redaktionen vil gerne takke fa. Bjørn og Hannibal for et afslappet og gnidningsløst samarbejde i de forløbne to år.

Som det fremgår af kolofonen har fa. Andersen og Søn overtaget trykning og lay-out, mens fa. Fardal Media-Service vil tage sig af annonceporteføljen. Vore annoncører kan således fortsat regne med en høj professionel standard, og vi beder kun om den smule overbærenhed, som en —- forhåbentlig kort — indkøringstid kræver.

Hvad den redaktionelle linje angår, sker der ingen ændringer. Redaktionen vil fortsat bestræbe sig på en så bred og debat aktiverende linje som dens evner og begrænsede økonomiske rækkevidde tillader.