uden titel

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 01 - side 2-2

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

dmt

49. årgang

Nr. 1 September 1974

Løssalg kr. 6,90 incl. moms. Årsabonnement kr. 44,00 excl. moms.

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping

Redaktionens adresse:

Møntergade 6 A, 1116 København K. Tlf. (01)150726

Abonnem entsekspedition :

Classensgade 54, IV., 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 117711. Giro 54 316 46.

Tryk og lay-out:

Andersen & Søn,

Jemtelandsgade 1-3, 2300'København S.

Tlf. AM 5511.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Redaktionelt.............................. 3

Bent Lorentzen:

Die Musik kommt mir äusserst bekannt vor....... 4

Niels Viggo Bentzon:

Identitetsproblemer f rå scenen................ 9

Månedens albumblad.......................13

Noder....................................14

Grammofon...............................14

Debat....................................15

Rapporter.................................20

Tidsskrifter................................20

Bøger....................................21

Musikkalender.............................23

Redaktionen sluttet den 5. august 1974.