Indhold

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 02 - side 26-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

dmt

49. årgang

Nr. 2 Oktober 1974

Løssalg kr. 6,90 incl. moms. Årsabonnement kr. 44,00 excl. moms.

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Cerding, 9520 Skørping

Redaktionens adresse:

Møntergade 6 A, 1116 København K. Tlf. (01)150726

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV., 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01)117711. Giro 54 316 46.

Tryk og lay-out:

Andersen & Søn,

Jemtelandsgade 1-3, 2300 København S.

Tlf. AM 5511.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Ledere...................................27

Lars Bisgaard: Per Nørgards 2. symfoni..........28

Poul Nielsen:

Kultur, politik og pseudoaktivitet..............32

Månedens Albumblad.......................37

Rapporter.................................38

...............................39

Bøger.........

Musikkalender. . Koncertkalender

41 46

Redaktionen sluttet den 9. september 1974.