Til komponisterne

Af
| Årgang 49 (1974-1975) nr. 02 - side 27-27

Til komponisterne

For en måneds tid siden sendte DMT Dansk Komponistforenings medlemmer et spørgeskema til brug for en kommende undersøgelse af komponisternes arbejdsforhold. Formålet med undersøgelsen bliver at yde et bidrag til den aktuelle debat om kunstnerjobbets økonomiske og sociale aspekter. Hvis et sådant debatindlæg skal have nogensomhelst vægt, er det nødvendigt at så mange som muligt besvarer og indsender spørgeskemaet. Det må gerne ske anonymt, da hverken redaktionen eller læserne kan have den ringeste interesse i økonomisk dyneløfteri. Vi har allerede fået mange besvarelser, men mangler en del. Da vi mener, at det må være i komponisternes egen interesse at undersøgelsen bygger på så bredt et informationsmateriale som overhovedet muligt, skal vi indtrængende opfordre til at indsende det udfyldte spørgeskema snarest muligt og senest den 20. oktober.

Iøvrigt gør vi opmærksom på den nye rubrik »Månedens albumblad«. Enhver kan her bidrage med kortere satser (max. to aim. partitursider). Rubrikken står åben for enhver stilretning, men vi vil ikke lægge skjul på at vi foretrækker lettilgængelige satser, skrevet for de gængse, små besætninger. Vi kan tilbyde et beskedent honorar for offentliggjorte bidrag. Det siger sig selv at indsendte bidrag ikke må være offentliggjort andre steder.