Indhold

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 03 - side 50-50

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

dmt

49. årgang Nr. 3 November 1974

Løssalg kr. 6,90 incl. moms. Årsabonnement kr. 44,00 excl. moms.

Redaktion:

Sven Erik Werner (ansvarshavende) og Poul Nielsen

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Cerding, 9520 Skørping

Redaktionens adresse:

Møntergade 6 A, 1116 København K. Tlf. (01)150726

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV., 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01)117711. Giro 54 316 46.

Tryk og lay-out:

Andersen & Søn,

Jemtelandsgade 1-3, 2300 København S.

Tlf. AM 5511.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig

kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk

Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tone-

kunstnerforening.

Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Leder.................................... 51

Niels Viggo Bentzon: To poler.................52

Lars Bisgaard: Per Nørgårds 2. symfoni..........57

Månedens albumblad.......................62

Debat....................................63

Rapporter.................................66

Tidsskrifter...............................67

Forlagene.................................68

Bøger.

...............................68

Musikkalender.............................71

Koncertkalender...........................72

Redaktionen sluttet den 5. oktober 1974.

Årgang 49/1974-1975, nr. 03