Ausida musik

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 05 - side 120-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

AUSl DA MUSIK

Fra provinsredaktionen

Det menes, at ungdomsoprøret nu er på vej til Maribo. Plankeværket ved Domkirkens cykelskur er flere gange blevet overmalet med politiske slagord. Overbetjent Pernod oplyser overfor AM, at han så sent som igår måtte fjerne sætningen: »Do'nt trust anybody über Dreissig«.

Charivari

Vore to Bekjendte, Anker og Blyme, mødes på Kultorvet, og der udspinder sig nu følgende Conversation: A: Hørte De min Tale ved Conserva-toriets Årsfest, hvor Mayestaiten var tilst...

B: (Hovedrystende) jamen Kiere, Jeg var selv til Stede...

l det samme passerer dr. theol. Finn Viderø henover Pladsen. B: ... det var ma foi Mig, der forelæsede pågjældende Tale. Men det kan jo til tider knibe med at skaffe sig Ørenlyd... Finn Viderø: Hvad siger De? Er De på Vej til Conservatoriet? Skal De ned at sove... Er De nu ikke for ung til så hurtigt at gå i Ståe, om jeg må spørge? Hvad var det De sagde De hedder? B:...B... A: ... A ...

Viderø: Unge Mand, sig mig, har De spillet Max Regers Variationer, Präludium, Dobbeltfuge, Kanonische Veränderungen und Finale über ein Thema von Bismarck, Opus 168 q? B: Nnnn... Opus 110 ... A: Opus 111!

Viderø: Elleve mig her, og elleve mig dér...

B: (Ivrigt) Der stár i et Avertissement i MUZAKskole MUZAK, at Opus 112 først kan fås hos Forlagshandler Wilhelm Hansen, når Opus 111 er uds...

A: ...glem ikke Avantg......

Viderø: Så har vi Tre jo overhovedet ingen mulighed for at communicere mere.

Tableau.

DUT

Selskabets formand, komponisten Ib Nørholm, har nu forlagt DUTs sæsonplan for foråret 1975.

Bestyrelsen.

Hørt i Aarhuus

Professor Finn Mathiassen (eftertænksomt): ...C, C!...

Fra Skuepladsen

Kunstneren, videnskabsmanden og forskeren, hr. professor mag.art. Bengt Johnsson har for tiden betydelig succes i udlandet. Det tyske forlag Uldstein Bücher Verlag VEB A.m.C.b., Wupper-thal, har således besluttet at udsende hans storværk »Den danske skolemusiks udvikling fra ca. 1269 til ca. 1787« på tysk inden næste efterår. Man satser på et betydeligt oplag. Klaverud-gaven af værket, der har form af en opførelse af Erik Saties »Trois Morceaux en Steak au poivre«, er ligeledes blevet modtaget med stor begejstring ved en koncertserie på Færøerne, og det kølnede jo ikke entusiasmen, at hr. professor mag.art. Bengt Johnsson selv var til stede. Thi han spiller også klaver/'

På denne baggrund forekommer det urimeligt, at bedømmelsesudvalget ikke med det samme, og enstemmigt, indstillede - ja, kaldede professor Bengt Johnsson til at beklæde Gunnar' Heerups ledigblevne professorat på Danmarks Lærerhøjskoles Institut for Musik, Musikvidenskab og Rytmik, i stedet for... nå ja. For slet ikke at tale om Jens Brunckål, der engang har generet mig groft i en anmeldelse i Berling-ske Tidende.

Bengt Johnsson.

Presselivet

Redaktør cand.nihil. Robert Naur -musiklivets svar på Bendt Juhl - har for en tid lagt klarinetten på hylden. Ikke for at få tid til at lære sig at læse basnøgle, men fordi Deutsche Grammophon har opfordret ham til at skrive en ny bog, som firmaet næste år agter at udsende som nytårsgave til venner og bekendte. Bogen - der bliver indledt med et forord »Om Roberts Metoder« af rektor cand.mag. Werner, Odense -får titlen »Veje Gud tør kende«.

Information

Hansgeorg Lenz erklærede forleden i et snuppetau: Det er ikke Susse Wolds patter, der batter.

Hørt i Riiskov

Professor Søren Sørensen (øver sig foran spejlet): ... Se, Se! …