Indhold

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 05 - side 98-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Jïïlt

49. årgang

Nr. 5 Februar 1975

Løssalg kr. 6,90 incl. moms. Årsabonnement kr. 44,00 excl. moms.

Redaktion:

Poul Nielsen (ansvarshavende) Redaktionssekretær: Niels Ebbesen.

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Cerding, 9520 Skørping

Redkationens adresse:

Møntergade 6 A, 1116 København K. Tlf. (01) 15 07 26, kontoret åbent onsdag 11-13 og fredag 13-15.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV., 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01)117711. Giro 54 316 46.

Tryk og lay-out:

Andersen & Søn,

Jemtelandsgade 1-3, 2300 København S.

Tlf. AM 5511.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Ledere.................................. 99

Erik Stahl: Musikundervisning i Sovjet......... 100

Finn Viderø: Torneroseslottet................ 107

Månedens Albumblad:..................... 108

Rapporter............................... 113

Noder.................................. 115

Tidsskrifter.............................. 115

Klip.................................... 116

Debat.................................. 117

Musikkalender........................... 117

Ausida Musik............................ 120

Redaktionen sluttet d. 5 januar 1975