Vor egen verden

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 05 - side 99-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Vor egen verden

Fra og med dette nummer fratræder Sven Erik Werner som redaktør af DMT. I stedet er Helmer Nørgaard indtrådt i redaktionen, idet dog dette nummer er redigeret af Poul Nielsen, der fortsætter som ansvarshavende.

Redaktionen benytter lejligheden til endnu engang at henlede læsernes opmærksomhed på en af de fast tilbagevendende sætninger i kolofonen: redaktionen opfordrer til indsendelser af manuskripter. DMT skal være læsernes tidsskrift, og bidrag af enhver art er velkomne. Påtænkes meget lange bidrag er det dog af praktiske grunde tilrådeligt på forhånd at kontakte redaktionen. Hvad i særdeleshed komponisterne angår, bedes de betænke vor serie »Månedens Albumblad«. Vi gentager hvad der tidligere er fastslået på dette sted: kompositioner af enhver stilretning har interesse for denne serie.

Deadline for april-nummeret: 1. marts 1975