Ausida Musik

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 06 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

AUSIDA MUSIK

Vor Leder

Bål og Brand, Blyme og Bloch, Birkelund og Beethoven. Nu er det snart nok. Er det dog ikke gået op for disse mennesker, at der er cohærens mellem partial-aspekterne af den socio-kulturelle formation vi lever i. Ledende forskere med chefen for instituttet for strålingsforsk-ning i spidsen, Max Planck, udtaler, at trods 50 års socialistisk kulturpolitik går den ikke længere, l stedet rettes skytset mod forkerte, delvis selvmodsigende dårligt dulgte påstande og man træder derved på samme skammel som Jason Träff, Clistrup, Naur, Nixon og Nihil. Derfor vort kontraforslag: spræng det konservatorium i luften. Og kulturministeriet. Og Folketinget, nu Birgitte Ox-dam er kommet derind. Og Danmarks Radios fungerende svigerfader. Hele musiklivet befinder sig i krise. Vi ser med voksende bekymring derpå. N.P. Uansvarshavende

Arhuus-redaktionen meddeler

Miljøministeriets udvalg for genbrug har besluttet at opfordre professor Søren Sørensen til at afholde en forelæsning på Musikvidenskabeligt Institut i Århuus. Forelæsningen, der påregnes afholdt en gang i løbet af et af de nærmest kommende semestre, har arbejdstitlen: »Helga mit den Stimmen, oder Randi mit den Schlimmen?«. Der bliver fri adgang og udgang.

Rektor Tage Nielsen (til kompositions-faggruppen): jeg rocker mig ikke en tøddel.

Læseøvelse nr. 1

Mange læsere af vort tillæg (DMT) klager mellem år og dag over at blardet er så vanskeligt at læse. AM vil derfor i dette og de kommende numre hjælpe disse læsere på gled ved nogle læse-øvelser, der skridt for skridt skal føre frem til et stade, der gør både ledere, artikler og anmeldelser i vort tillæg overkommelige at gå til.

Vi starter nu læseøvelse nummer 7. Teksten er hentet fra det populaire, men dog sérieuse blad »Politiken« for den 23/1 1975, side 7 spalte 1, og lyder: KUN UDSLETTELSEN KAN VÆRE FULDKOMMEN. DET VED TRAGIKERNE, FRA GRÆKERNE OVER SHAKESPEARE. OG WAGNER VIDSTE DET. TIRSDAG AFTEN NÅEDES TOTALITETEN l HANS RIGES UNDERGANG, RAGNAROK, KALDER VI DENNE FJERDE FORESTILLING l NIEBE-LUNGENS RING, FORDI DET ER BEDRE END DET TYSKE GÖTTERDÄMMERUNG...

Vor læser: Totaliteten? Der skal vel stå tonaliteten... eller hvad?... jeg forstår ikkeet muk!

Vi: Rolig. Øvelse gør mester. Vi tager det en gang til, og bytter lidt om på sætningerne, så glider det måske nemmere ned. Altså:

DET VED TRAGIKERNE, FRA GRÆKERNE OVER SHAKESPEARE. KUN UDSLETTELSEN KAN VÆRE FULDKOMMEN. TIRSDAG AFTEN NÅEDES TOTALITETEN l HANS RIGES UNDERGANG. OG WAGNER VIDSTE DET. RAGNAROK KALDER VI DENNE FJERDE FOREST...

Vor læser: Altså, jeg forstår ikke: hvad var det Wagner vidste fra grækerne over Shakespeare, som er f uldkommen? eller hvordan var det nu det v.... Vi: OG WAGNER VIDSTE DET. FRA GRÆKERNE OVER SHAKESPEARE. TIRSDAG AFTEN NÅEDES TOTALITETEN l HANS RIGES UNDERGANG. KUN UDSLETTELSEN KAN VÆRE FULDKOMMEN. DET VED TRAGIKERNE, FORDI DET ER BEDRE END DET TYSKE GÖTTERDÄMMERUNG:

RAGNAROK KALDER VI.....

Vor læser: støn !

Vi: (fortsætter tålmodigt): MAN STILLEDE KLOKKEN ATTEN -SOM ALLE FORRIGE AFTENER MED TO DRONNINGER l LOGEN. OG MAN BLEV ATTER TOTALT INDFANGET...

Vor læser: »...med to dronninger i lommen«, jamen hvad er dog dette for noget?

Vi: (strengt): logen!

Vor Læser:... og hvem er denne »man«? Nej, nu blader jeg altså om på en af Erik Stahls artikler om russisk musikpædagogik, det kan man da forstå! W: så så, ikke smække med blardet! Men det kan være, vor pædagogiske pro-gession er forkert. Næste gang fanger vi an med en tekst af Knud Stockhausen.

Fra Dansk Musikforskning

Det eneste bidrag fra Danmark er Jens Peter Larsens Die Triosonaten von Johann Joseph Fux im Wiener Musikleben um 1740. På grundlag af en sammenligning mellem opførelsesdatoer anført på manuskripterne til de knap 40 værker i Nationalbiblioteket i Wien og oplysninger i Kejserens dagbog om Kejser-Familiens kirkegang kan Jens Peter Larsen slutte, at sonaterne ikke kan henføres til en bestemt plads i liturgien. De har til tider været opført om søndagen, til andre tider om hverdagen. Det må anses for sandsynligt, at Haydn har hørt nogle af sonaterne i sin tid som sangerdreng ved St. Stefanskir-ken i 1740-erne. Til tider om søndagen, til andre tider om hverdagen.

Carsten C. Patton.

Fra Musikrådet

Medlem af Radioens Black-Band, pic-colo-fløtist Johan Bentzon, har nu højtideligt lovet ikke mere at starte så mange musiktidsskrifter. Det næste kommer til at hedde ETIKmusik ETIK og påregnes at skulle have en ansvarshavende redaktør.

Sidste nyt fra Århuus

Det meddeles nu, at rektor Tage Nielsen tillader de kvindelige medlemmer af kompositionsfaggruppen at bære Rock'n roll-on. — Når bare det sker i al tækkelighed har jeg intet at indvende derimod, udtaler rektoren.