Indhold

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 06 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

dmt

49. årgang

Nr. 6 Marts 1975

Løssalg kr. 6,90 incl. moms. Årsabonnement kr. 44,00 excl. moms.

Redaktion:

Poul Nielsen (ansvarshavende) Redaktionssekretær: Niels Ebbesen.

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping

Redaktionens adresse:

Møntergade 6 A, 1116 København K. Tlf. (01) 15 07 26, kontoret åbent onsdag 11-13 og fredag 13-15.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV., 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 117711. •Giro 54 316 46.

Tryk og lay-out:

Andersen & Søn,

Jemtelandsgade 1-3, 2300 København S.

Tlf. AM 5511.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Ledere................................. 123

Niels Viggo Bentzon: Fikseret provins......... 124

Erik Stahl: Musikopdragelsen i Sovjetunionen II. 128

Månedens Albumblad..................... 132

Debat.................................. 134

Noder.................................. 136

Nye Værker............................. 136

Bøger.................................. 138

Musikkalender........................... 141

Koncertkalender......................... 142

Ausida Musik............................ 144

Redaktionen sluttet d. 5. februar 1975