Nye værker

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 06 - side 136-138

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye værker

Danske uropførelser 1973

FORNYET PROMEMORIA TIL UROPFØRELSESL1STEN

De påmindelser, der fulgte med fortegnelsen over danske uropførelser 7972 i DANSK MUSIKTIDSSKRl FT's novemberhæfte 1973, har kun givet magre resultater. Det er meget godt, at de komponister, der føler sig forurettede, udstøder vrede råb efter listens publicering. Det havde været nok så nyttigt, hvis de ved årets slutning ville give os en fortegnelse over de værker, der i det forløbne år har været uropført på of-fentlige koncerter med nøjagtig dato, stedsangivelse, kompositionsgenre, besætning etc., men dog kun værker,, som er nedfældet i en sådan notation, at de kan opføres af andre end komponisten selv. (Almindelig Jazz-, Beat-, Pop- o.l. musik kan vi desværre ikke overkomme at registrere. Vi má begrænse os til den musik, der med et mosgroet ord kaldes »seriøs«, - til koncertsal, teater, kirke, radio, TV etc.) Den nuværende indsamler af materialer til den årlige uropførelsesliste er stadig ude at svømme. Han er henvist til at skaffe sig oplysninger i pressens meddelelser, i koncertanmeldelser i radioprogrammer O.I., hvor angivelserne ofte er mangelfulde eller direkte forkerte. Altså: Frem af busken, alle l danske komponister, som ikke ønsker at blive overset. Det er Jer, der skaber Danmarks musikhistorie.

Sigurd Berg

HANS ABRAHAMSEN: Fire stykker for fløjte og klaver. Lyngby 2. februar. Landskaber. For blæserkvintet. Lyngby 24. februar.

Glansbillede. For cello og piano. Lyngby 9. november. BIRGITTE ALSTED: Stykke To. For 4 strygeinstrumenter, klarinet og klaver. Statens Museum 14. oktober. NIELS VIGGO BENTZON: Suite for cello og klaver, op. 318. Københavns Bymuseum 27. marts. Præludier for klaver, op. 321. Københavns Bymuseum 27. marts. Suite for violin og klaver, Thorvaldsens Museum 28. marts.

Violinsonate nr. 7. Thorvaldsens Museum 28. marts.

Studie for g-streng (»Paganini«). Thorvaldsens Museum 28. marts. Duo concertante. For violin og klaver. Tivolis Koncertsal 1. august. For kontrabas og klaver, op. 335. Radio, TV 15. december.

GUNNAR BERG: For fløjte, klarinet og violin. Statens Museum 1. april. Sonate for fløjte og klaver. Statens Museum 1. april.

Pièce pour trompette, violon et piano. Statens Museum 1. april. CARL BERGSTRØM-NIELSEN: Flytninger. For strygekvartet. Statens Museum 14. oktober.

MICHAEL BERTELSEN: Musikpolitik-sangen eller Kampen mellem to Verdener. For 3 sangere, klaver, horn, obo og brummetone. Lyngby 14. april. Drømme/andet. For damekor. Lyngby 2. december.

ERLING D. BJERNO: Spoon River. Operacollage for solister og orkester. Ålborg Teater 23. oktober. AXEL BORUP-JØRGENSEN: Distichon. For violin og klaver. Statens Museum

23. september.

Et stykke for sopran og guitar.

Hellerup 6. november.

OLE BUCK: Musik til balletten Felix

Luna (Flemming Flindt). Det kgl. Teater

3. februar.

Frændeløs. For blæserkvintet. Lyngby

24. februar.

HENNING CHRISTIANSEN: Concert-orama. For film og musik. Lyngby 31. marts.

GUNNAR COLDING-JØRGENSEN: Organum. For trompet, basun og slagtøj. Statens Museum 14. oktober. Mørke kvindesange. Recitation og messingkvintet. Lyngby 7. december. HENRIK COLDING-JØRGENSEN: Suite à deux. For fløjte og klaver. Lyngby 24. februar.

Altid noget andet (Malinovski). For tenor og viola d'amore. Lyngby 17. marts.

Logbogsblade. For orgel. Radio 15. maj. På din tærskel (Ivan Malinovski). For alt og orkester. Første danske opførelse. Radio 11. november. NIELS LA COUR: Vinger. For damekor. Lyngby 2. december. ANKER FJELD: Fem klaverstykker. Lyngby 2. december. INGOLF GABOLD: Written in Sand. For blandet kor a capella. Tivolis Koncertsal 1. november.

Mod Vandmandens tegn. Spil for blandet kor, sopran, bas og orgel. Radio, TV, 11. november.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: Konstateringer. (Hans-Jørgen Nielsen). For damekor. Lyngby 2. december. PEDER HOLM: Pikkutikka. For orkester. Radio 7. april.

VAGN HOLMBOE: Cantabo Domine. Af Liber cantorum. For blandet kor. Trinitatis kirke 26. marts. Fabula l. For orgel. Trinitatis kirke 26. marts.

Strygekvartet nr. 11, op. 111. Sorø kirke 8. august.

Fabula IL For orgel. Sorø kirke 8. august.

Strygekvartet nr. 12 Frederiksborg slot 11. november.

Sekstet. Odense 13. november. Contrast!. For orgel. Skovshoved kirke 28. november.

Ondata. For 6 slaginstrumentister. Malmö 2. december. BO HOLTEN: Mahler-Impromptu. For orkester. Polyteknisk Læreanstalt 12. november.

SVEND AAQUIST JOHANSEN: Kvintet for blæsere. Lyngby 24. februar.

Sommermusik. For kammerorkester. Lyngby 2. november. Ketjak. For kammerorkester. Lyngby 7. december.

ERIK JØRGENSEN: Improvisationer. For blæserkvintet. Charlottenborg 4. marts. HERMAN D. KOPPEL: Tern/o nr. 2. For alt-saksofon. Statens Museum 18. november.

SVEND LARSEN: Strygekvartet nr. 3. Radio 1. februar.

Hjort Anders Mesterspillemand (Otto Gelsted). For blandet kor. Radio 29. december.

BERNHARD LEWKOVITCH: Koral med variationer. For orgel. Vor Frelsers kirke 14. juni.

Koralvariationer over »Af Dybsens Nød« For orgel. Vor Frelsers kirke 21. november.

BENT LORENTZEN: Puncta. For orgel. St. Bendts kirke, Ringsted, 11. juli.

Euridice. Opera. Første sceniske opførelse. Århus september. 5 enkle klaverstykker. Musikkonservatoriet i København september. Hubes. Bandkomposition. Lyngby 2. december.

JENS OLE MALMGREN: Årets ring 1-6. (Frank Jæger). Alt og klaver. Lyngby 2. november.

PETER MØLLER: Forvandlinger. Tre meditationer over det første Korinther-brev. For orgel. Lille Værløse kirke 13. januar.

BENT VIINHOLT NIELSEN: Nymfens naive mave. For baryton og kammer-ensemble. Lyngby 2. november. JOHN NIELSEN: Landlig Suite. For solo tuba. Tivolis Koncertsal 30. august. SVEND NIELSEN: Nuages. For orkester. Radio 3. marts.

TAGE NIELSEN: Berceuse. For mezzosopran og klaver. Statens Museum 18. november.

HELLE NORUP: På en Jekstilfabrik. Musikalsk scene for 14 medvirkende. Statens Museum 7. oktober. PER NØRGÅRD: Gilgamesh. Opera. Århus 4. maj.

Wenn die Rose sich selbst schmückt. For sopran, fløjte, kontrabas og slagtøj. Statens Museum 21. oktober. IB NØRHOLM: Symfoni nr. 3, »Nightmare«. Tivolis Koncertsal 10. oktober. Day's Nightmare H, op. 58. (Ivan Malinovski). For solostemmer, kor og orkester. Odd-Fellow Palæet 29. november. ELSE MARIE PADE: Klangfarver fra EMS. Bandkomposition. Radio 25. januar.

GUNNAR MØLLER PEDERSEN: Instant Music. For orkester. Askov august. NILS HOLGER PETERSEN: Koralfantasi. For orgel. Trinitatis kirke 26. marts. Blandt andre. Forklaver. Statens museum 21. oktober. JØRGEN PLAETNER: Musik til Medea (Euripides). Det ny Teater 12. januar. KARL AAGE RASMUSSEN: Genklang. For 3 klaverer og celesta. Radio 11. november.

NILS CHRISTIAN RASMUSSEN: Kredse. For fløjte, cello, horn og klaver. Lyngby 9. november.

KNUDAGE RIISAGER: Apollon. For orkester. Radio 11. november. NIELS ROSING-SCHOU: Blæserkvintet Lyngby 2. november. LARS PETER SCHULTZ: Tr/o. For violin, bratsch og klaver. Statens Museum 14. oktober.

SVEND S. SCHULTZ: Kantate til indvielsen af St. Annæ Gymnasiums nye bygning. 29. april.

Sinfonia piccola nr. 2. Tivolis Koncertsal 11. august.

Bøn (Gustaf Munch-Petersen) — Zarathustra's midnatssang (Nietzsche). For blandet kor. Radio 29. december. SVEND ERIK TARP: Strygekvartet, op. 76. Radio 1. februar. LEIF THYBO: Koralvariationer. For orgel. St. Katarina kirke, Ribe, april. Hymne til den hellige Birgitta. Vadstena 14. juli.

Ill

YNGVE JAN TREDE: Der sorte spejl. For klaver. Holte kirke 00. september. Trio Mobile. For guitar, harmonika og slagtøj. Holte kirke 00. september. Mouvement. For klaver. Statens Museum 4. november. FLEMMING WEIS: Sine nomine. For orkester. Radio 18. marts. Liber psalmorum. For blandet kor. Trinitatis kirke 26. marts. Tre søstre. For cello solo. Statens Museum 15. april.

HENNING WELLEJUS: Crates nunc om-nes. For sopran, kor og orkester. Københavns domkirke 12. april. Nina. For orkester. Sønderborg 16. august.

SVEN ERIK WERNER: Epluchure II. For orgel. Trinitatis kirke. 2. april. Epluchure III. For blandet kor og orgel. Trinitatis kirke 2. april. Den hellige Kommunion. Opera. Det kgl. Teaters lille scene 29. september.