Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 07 - side 146-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

dmt

49. årgang

Nr. 7 April 1975

Løssalg kr. 6,90 incl. moms. Årsabonnement kr. 44,00 excl. moms.

Redaktion:

Poul Nielsen (ansvarshavende) Redaktionssekretær: Niels Ebbesen.

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Cerding, 9520 Skørping

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Cade 1,1. sal, 1574 København K.

Tlf. (01) 150726

onsdag 11-13 og fredag 13-15.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV., 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01)117711. Giro 54 31646.

Tryk og lay-out:

Andersen & Søn,

Jemtelandsgade 1-3, 2300 København S.

Tlf. AM 5511.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold:

Leder.................................. 147

Jørgen Falck: Musik, radio, politik........... 148

Søren Schmidt: En ny musikuddannelse?...... 153

Månedens Albumblad..................... 156

Erik Stahl: Musikopdragelsen i Sovjet III....... 158

Debat.................................. 164

Musikkalender........................... 165

Koncertkalender......................... 167

Redaktionen slutttet d. 10. marts 1975.