Giv musik til AUC

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 07 - side 147-147

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Giv musik til AUC

Det fulde omfang af Tove Nielsens reaktionære handlinger som undervisningsminister åbenbares først lidt efter lidt. Et nyt eksempel : fjernelsen af folkeskolelærer-uddannelsen fra de nye universitetscentre. Netop for faget musik har dette skridt smertelige konsekvenser: de tanker, der indgår i forslaget til musiklæreruddannelsen ved Ålborg Universitetscenter (se Søren Schmidts artikel i dette nr. af DMT) ligger således helt på linje med hvad der tidligere på dette sted er blevet fremhævet som musikkens chance i Folkeskolen. Det gælder den tværfaglige orientering, integrationen af teori og praksis, og det gælder integrationen af fagets faglige og pædagogiske elementer.

Det er også ting, gymnasielærere har brug for, og vi må derfor kraftigt opfordre den nye undervisningsminister til at give grønt lys for musikken på AUC. Megen inspiration vil kunne hentes herfra og over i de eksisterende musiklæreruddannelser.

Det skal herved meddeles, at der under forbehold af de bevilgende myndigheders tilslutning i 1975 af tipsfondens overskud fra 1974-75 stilles et beløb på 60.000 kr. til rådighed til støtte (stipendier) af udøvende musikere, herunder sangere.

Herudover er der et beløb på 16.000 kr. til rådighed til uddeling i portioner på højst 2.000 kr. som understøttelser en gang for alle ("forårsunderstøttelser") til samme personkreds.

Ansøgninger om at måtte komme i betragtning ved uddelingen af nævnte stipendier og understøttelse må indeholde oplysninger om ansøgerens alder, uddannelse, tidligere virke samt hvortil støtte søges. Ansøgninger stiles og indsendes til ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, 1203 København K, inden den 4. april 1975.

MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER, den 4. marts 1975.

DMT har fået ny adresse

Dansk Musiktidsskrift og DUT er flyttet til nye lokaler. Redaktionens adresse er for fremtiden:

Niels Brocks Gade 1, st. th. 1574 Køben havn V. Tlf. (01) 15 07 26

Kontortiden er den sædvanlige. For DMT: onsdag kl. 11 - 13 og fredag kl. 13 - 15. For DUT: tirsdag og torsdag kl. 8-10