Musikkalender

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 07 - side 165-166

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musikkalender

Nordisk musikkonkurrence i klassisk guitar

blev afholdt i København i dagene 26.-28. februar. Ved finalekoncerten i Radiohuset blev 1. prisen på 30.000 kr. tildelt den svenske guitarist Gunnar Spjut. Danskeren Lars Trier vandt 2. præmien på 20.000 kr.

DMPF sommerkursus

Musikpædagogisk forenings sommerkursus finder sted mandag d. 23. - fredag d. 27. juni 1975 på Danmarks Lærerhøjskole, Musikinstituttet, Emdrupvej 54, 2400 København NV. Der vil være følgende plenumforedrag: 1) Jazz-improvisation (John Mehegan, USA). 2) Improvisation i grupper (Lilli Fried-mann, Hamborg) 3) Ny musik i undervisningen (Bent Lorentzen). 4) Brugsin-strumentaspektet (Bodil Christensen, Svend E. Nielsen, Søren S. Schultz, Lisbeth Torp). 5) Den musikpædagogiske uddannelse (paneldiskussion), l tilknytning hertil fem arbejdsgrupper. Kursusafgift er 300 kr. for medlemmer, 350 for andre. Man bedes notere to ønsker angående gruppearbejde ved tilmeldelsen. Tilmeldelse senest 75. maj.

Samarbejde om musikpædagogisk forskning

På NMPU's kongres i Trondhjem sommeren 1974 besluttedes det, at NMPU skal forsøge at fremme samarbejdet omkring den musikpædagogiske forskning i de nordiske lande. Da det i første række vil have stor betydning for alle, de beskæftiger sig med dette område at få kontakt med hinanden og få et overblik over, hvad der arbejdes med, vil NMPU prøve at indsamle materiale om igangværende og afsluttede musikpædagogiske forskningsprojekter og forsøg i de nordiske lande. Når der gennem kontakter i de forskellige lande er etableret forbindelse med forskere og musikpædagoger, der arbejder eller har arbejdet med musikpædagogiske forskningsprojekter eller musikpædagogisk arbejde af forsøgsagtig karakter og har fået indsamlet oplysende materiale herom, påtænker NMPU på baggrund heraf at arrangere et seminar omkring musikpædagogisk forskning på Danmarks Lærerhøjskole i København i november 1975.

Dette seminar skulle skabe mulighed for et fremtidigt nordisk samarbejde om musikpædagogiske forskningsprojekter. NMPU opfordrer derfor til at sende: navne og adresser på forskere og musikpædagoger, som har berøring med musikpædagogisk forskningsarbejde eller forsøg. (Bedes fremsendt inden den 15. april af hensyn til det videre kontaktarbejde.)

rapporter, orientering, artikler, afhandlinger etc. om igangværende og afsluttede musikpædagogiske forskningsprojekter og forsøg.

Materialet bedes sendt inden 1. juli 1975

til:

NMPU, Abildgårdsparken 6 DK 3460 Birkerød

På Nordisk Musikpædagogisk Unions vegne:

Italo Bertolotto, sekretær for Svensk Musikpædagogisk Union. Elsebeth Brodersen, formand for Dansk Musikpædagogisk Forening. Trond Bruun-Hanssen, formand for NMPU i Norge.

Frede V. Nielsen, formand for Samrådet for Musikundervisning, Danmark. Henning Bro Rasmussen, generalsekretær for ISME.

FØDSELSDAGE, LEGATER M. V.

Runde fødselsdage

April

11. Komponisten Walther Schrøder, 80 år.

Maj

1. Balletmester Birger Bartholin, 75 år. 1. Komponisten Aage Stentoft, 60 år. 6. Harpenisten Käthe Hiesiger, 75 år. 15. Pianisten Anker Blyme, 50 år.

26. Kgl. kapelmusika Anne Brugman, 50 år.

Dødsfald

Sangpædagogen /Agnete Zacharias, 1. januar, 85 år.

Musiker AIfred Nielsen (medd. 10. januar), 72 år.

Solo-oboisten Poul Wetlesen, 11. januar, 80 år.

Koncertsangeren Ansgar Runde (medd. 15. januar), 74 år.

Kapelmester Marius Rold (medd. 16. januar), 83 år.

Operasangerinden Léonie Watt-Bool-sen, 27. januar, 90 år.

Legater

April

Inden 15/4: Dansk musikpædagogisk Forenings Elev-legat (for ubemidlede musikelever) (Skema). Inden 15/4: Dansk musikpædagogisk Forenings Medlemslegat (for ældre eller syge medlemmer).

Inden 15/4: Cudda Behrends Legat (for. ældre enker efter medlemmer af DMp F). Inden 15/4: Musikpædagog Augusta Jürgensens Mindelegat (fortrinsvis for slægtninge af legatstifteren). (Skema). Ovennævnte fire legater søges hos Dansk musikpædagogisk Forening, Abildgårdsparken 6, 3460 Birkerød. Inden 15/4: Emma Bærentzens Legat. 1rs. Carlo Andersen, Amaliegade 4, 1256 Kbh. K. (Skema). Inden 15/4: Danmark-Amerika Fondet. Nytorv 9, 1450 Kbh. K. (Skema). Inden 15/4: Glashandler Johan Franz Ronges Fond. 1rs. K. S. Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, 1550 Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk solist-Forbunds Legat-Fond, (for trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34,1864 Kbh. V. Inden 30/4: Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde (til studieophold på Lysebu 1/9-30/11). Schæfergården, Ermelunds-vej 105, 2820 Gentofte. (Skema). Inden 30/4: Johan Hannover-Cohns Mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, 1864 Kbh.V.

Inden 30/4: Institutionen San Cataldo (for komponister) (Ophold i august-september). Ekspeditionssekretær Ellen Koch, Enighedsvej 14, 2920 Charlotten-lund.

Inden 30/4: Egmond Frederik Lindstedts Legat (fortrinsvis for yngre komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H.C. Andersens Boulevard 36, 1553 Kbh.V. Legatet er 3-årigt. Inden 30/4: Musikerforeningen i Københavns Pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, 1363 Kbh. K. (Skema).

Maj

Inden 5/5: Ingrid von Prangen, f. Linch's Legat (for vanskeligt stillede sangere eller sangerinder, bosat i Københanv. Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, 1466 Kbh. K.

Inden 15/5: Arthur og Ellen Anderssons Legat. Hrs. Franz Bülow, Bredgade 3. 1260 Kbh. K. (Skema). Inden 15/5: Statens Kunstfond (til bestilling og opførelse af værker af nulevende danske komponister). Statens Kunstfond, Udvalget for tonekunst, Østergade 24 B, 1100 Kbh. K. (Skema). Inden 20/5: Rektor Frøken Ingrid jespersens Legat (kun for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensga-de 10. 1153 Kbh. K. (Skema). Inden 31/5: Kunstnerlegatet af 72. juni 7937. (Fru Jenny Knox's Legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21,1220 Kbh. K. (Skema). Inden 31/5: Fru Elise Wessels Legat (kun for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10. 1153 Kbh. K. (Skema).

Inden 31/5: /Agnete Tobiesens Legat (fortrinsvis for klaverstuderende). Ors. Hedin Vedsmand, Bredgade 56, 1260 Kbh. K.

August

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes Arvingers Legat (for unge fra Odense og omegn). Odense Byråd, 5000 Odense. (Skema).

Inden 15/8: Ingeborg født Schøtt's Legat (for musikpædagoger over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Rådhuspladsen 45,1550 Kbh.V. (Skema).