Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 08 - side 170-170

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

dmt

49. årgang

N r. 8 Maj 1975

Løssalg kr. 6,90 incl. moms. Årsabonnement kr. 44,00 excl. moms.

Redaktion:

Poul Nielsen (ansvarshavende) Redaktionssekretær: Niels Ebbesen.

DMp F's kontakt

Torben Herbøl, Kildehøjvej 5, 3460 Birkerød. Tlf. (01) 81 41 82.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade 1, 1. sal, 1574 København K.

Tlf. (01)150726

onsdag 11-13 og fredag 13-15.

Abonnementsekspedition:

Classensgade 54, IV., 2100 København Ø.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59,1550 København V. Tlf. (01)117711. Giro 54 316 46.

Tryk og lay-out:

Andersen & Søn,

Jemtelandsgade 1-3, 2300 København S.

Tlf. AM 5511.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Indhold

Leder.................................. 171

Reidar Sevåg: Den stærke slått og Morten Levy. . 172

Jørgen Lekfeldt: Kondertmed Stockhausen .... 176

Månedens Albumblad..................... 180

Jazz på Århuskonservatoriet................ 186

Debat.................................. 187

Grammofon............................. 190

Tidsskrifter.............................. 190

Noder.................................. 191

Klip................................... 192

Musikkalender........................... 192

Redaktionen sluttet d. 4. april 1975