Grammofon - Carl Nielsens symfonier

Af
| DMT Årgang 49 (1974-1975) nr. 08 - side 190-190

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

Grammofon

Carl Nielsens symfonier

DMT havde planlagt på denne plads at bringe en omtale af Ole Schmidts indspilning af Carl Nielsens symfonier. Redaktionen havde truffet aftale med Carl Nielsen-eksperten, lektor mag. art. Torben Schousboe, der har erklæret sig villig til at anmelde indspilningen. Imidlertid har pladesættets danske importør EMI ikke set sig i stand til at levere DMT et anmelder-eksemplar. Fra EMIs salgschef Ole Jersø har redaktionen fået den besked, at man »allerede har sendt pladerne til så mange, at man mener at være godt dækket ind«. P.g.a. DMTs anstrengte økonomi ser redaktionen sig desværre ikke i stand til at købe pladerne, og må altså forholde sine læsere, danske komponister, musikpædagoger, tonekunstnere o.a. interesserede, oplysning om denne vigtige pladepublikation.

Vi henviser i øvrigt til DMT arg. 1972/73, s. 228 f., arg. 1973/74 s. 25 og s. 81 f.

Red.