Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 01 - side 18-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIK OG MUSIKLIV

N I ed en magisterkonferens i musikvidenskab, der fandt sin afslutning kort før jul, erklæredes organist Finn Viderø for admissus. Afslutningsforelæsningen omhandlede det tyske syngespil. De skriftlige opgaver til eksamenen var følgende: 1. 4-timers opgave: kirketonarternes oprindelige struktur, ændringerne af denne struktur ved dei-es anvendelse i deri klassiske vokal1)olyfonis (palestrinastilens) harmonik og den dermed følgende reduktion til dur- og molltonarter. 2. 4-timers opgave: der ønskes en oversigt over passionens historie. 3. 10-timers opgave: J. S. Bachs koralforspil. 4. 6-ugers specialeopgave: der ønskes en, redegørelse for fugaformerne i Joh. Seb. Bachs orgelog klaverværker og en beskrivelse af hver af disse formers forhistorie.

På initiativ af sangerinden fru Da~,ny .Møller og organist og komponist Kai

Senstius er der i odense blevet oprettet en musikskole under navnet »det fynske musikkonservatorium«. Konservatoriet har påbegyndt sin virksomhed den I. januar i år og underviser foreløbig i følgende fag som hovedfag: klaver, violin, violoncel, sang, orgel og teori; pligtige bifag er: klaver, teori og musikhistorie. Undervisningen er beregnet på et tidsrum af 3 år. Bemærkelsesværdigt og godt er det, at studiet af harmonilære og kontrapunkt foregår parallelt, ligeså at musikhistorieundervisningen udstrækkes over alle tre år. Konservatoriet råder foreløbig over følgende lærerkræfter: klaver: Ove Peters, Johs. Viggo Pedersen.violin,: Martin Andersen; violoncel: Bernhard Madsen; sang: fru Dagny Møller; orgel: Kai Senstius; teori og musikhistorie: Kai Senstius, Johs. Viggo Pedersen; instrumentation: Kai Senstius, Georg A. 'Madsen.