uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 01 - side 18-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

»Dansk musik tidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli o,,,,
august undtagen, ialt. 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet betragtes som fo~tløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Kul~ fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.
Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, k.
Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redakfionen slutter den 5. i,
hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR H.EERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
obro, -2568 x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHIMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen &'- Pios forlag), københavn k. Telf. central 9643.