uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 01 - side 18-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musik tidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli o,,,,
august undtagen, ialt. 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet betragtes som fo~tløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Kul~ fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.
Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, k.
Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redakfionen slutter den 5. i,
hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR H.EERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
obro, -2568 x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHIMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen &'- Pios forlag), københavn k. Telf. central 9643.