Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 01 - side 17-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, lan,,ebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »unge tonekunstneres selskab«, langejbrogade 3, K.

FORENINGSMEDDELELSER

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB I SAN.IARBEJDE ',NIED 'NY MUSIK
SERIE A

3. koncert fredag (len 294. januar 1930 kl. 20,

Hornung & 'Møllers sal, bredgade 54.

Program

1. Laurids Lauridsen: strygek,..,artet, i g-dur, opus 18. 1. ,,,ang. Manuskript. Non troppo allegro, ma con brio. Allegretto : Larghetto. Allegro vivace c. vigoroso. Gerhard Rafn-kvartetten: Gerhard Rafn, (,',arlo Andersen, Niels Borre og Torben Anton Svendsen.

2. ~,laurice Ravel: chansons madécasses, for sang, fløjte, violoncel og piano. 1. gang. Ebba Bjarnhof, Paul Hagernann, Karl Bjarnhof og Agnete Foght.

3. Conrad Beck: sonate for fløjte og violin. 1. gang. Andantino. Larghetto. Presto.

Paul Hagemann og Carlo Andersen.

4. Naney Dalberg: strygekvartet i g-moll, opus 14.
Moderato. Allegro vivo. Allegro scherzando.
Andante con moto e cantabile.
Allegro molto e con spirito.

Gerhard Rafn-kvartetten. Flygel: Hornung & Møller.

Hagemann-kvintetten giver en koncert den 19. februar, ved hvilken der bl. a. vil blive opført en blæserkvintet, af Max Reger. Medlemmer af U. T. S. og N. NI. vil til denne koncert kunne købe billetter til halv pris hos Wilhelm. Hansen ved forevisning af medlemskort.

SERIE B. 2. koncert finder sted-torsdag den 6. februar kl. 20 i Hornung &- Møllers sal, bredgade 54. Medvirk

ning: Minna Poulsen, der sammen med Gladys Olsson spiller Toivo Kuulas sonate for violin og klaver, - Merete Finsen, der bl. a. spiller Carl Nielsens chaconne, - samt koncertsangerinde. Ingeborg Hassel og koncertsanger Vagn Hedemann.

Medlemmer, der måtte ønske at optræde ved en serie B-koncert eller ved den tredie indvendige aften i marts måned, bedes meddele dette til hr.

Flemming Weis, jægersborgallé 30, tlf. ordrup 1812.

Billetter til det kgl. teater f,-ts ved på forestillingsdagen kl. 15 at ringe til gothåb 3845 y. Legitimationskort til (let kgl. teater fås ved henvendelse til lir. Hother Bente, joakim, larsensvej 8, 4. th., F. Hvis legitimationskort ønskes tilsendt, må frankeret konvolut med adresse indsendes.

U. T. S.s bestyrelse: formand: Aksel Agerby, næstformand: Flemming Weis, kasserer: Arne Brieghel-Mfiller, øvrige medlemmer: Emil Friis, Finn Høffding, Gerhard Rafn, Henry Skjær.

Til bestyrelsen for unge tonekunstneres selskab. '

Komitéen for det danske kunststæNne tillader sig herved at udtale sin hjerteligste tak for (len overordentlig værdifulde støtte, som »unge tonekunstneres selskab«' har ydet stævnet.

Vi beder den ærede bestyrelse lade denne vor tak gaa videre til de mange medlemmer, som har skøtt Ct det danske kunststævne ved velvillig kunstnerisk assistance.

P. K. N"".
Ærbødigst

Erick Struckmann.

Komitéens formaiid.