uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 02 - side 40-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, !alt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet beti-agtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.,
Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.
Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K.
Bl,adet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i
hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øhro 2568x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen &, Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.