Musikforeningen

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 03 - side 53-53

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKFORENINGEN

Vi aftrykker nedenfor de vigtigere dokumenter i striden mellem musikforeningens dirigent, Ebbe Hammerich, og københavns filharmoniske orkester. Striden har som bekendt fundet sin foreløbige afslutning derved, at Ebbe Hammerich har nedlagt sit hverv som musikforeningens dirigent. Det vil også være bekendt, at musikforlæggerne Asger og Svend Wilhelm Hansen har givet tilsagn om et beløb på 20,000 kr. som tilskud til dannelsen af et københavnsk sqi7ifoniorkester.

25. Febr. 1930.

Til

Bestyrelsen for ""Musikforeningen,

Gothersgade 9-11.

Grundet paa den pinlige Episode, (ler fandt Sted ved Musikforeningens of-fentlige Generalprøve Tirsdag den 11. Februar 1930, samt den deraf indtraadte Spænding mellem Dirigenten Hr. Hammerich og 'Musikerne, tillader Københavns Filharmoniske Orkester sig høfligst at meddele den ærede Bestyrelse for Musikforeningen, at vi indtil videre ikke ønsker. at medvirke ved Musikforeningens Roncerter.

.11'rbødigst
P. 0. N'.

(sign.) Axel Hildingsen,
Formand.

(sign.) Oluf Andreasen. (sign.) K. 0. Helsted.'

(sign.) August Petersen. (sign.) Walter Sabinsky.