uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 03 - side 58-58

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musikpædagogisk forening afholder sammen med unge tonekunstneres selskab freda., den 21. marts kl. 20 en foredragsaften i Hornung & Møllers sal, bredgade 54. Musikforfatteren Gustav

Smith, oslo, holder et foredrag med titlen »indenfor øret«. Efter foredraget er der diskussion. Medlemskort giver adgang.

Bestyrelsen.

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet beti-agtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Kun fuldstændigt, årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssal,,, koster kr. 1,00.
Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne.
Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K.
Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i
hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øbro 2568x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen & Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.