Nordisk Musik. Udkommet i 1929.

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 04 - side 79-79

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NORDISK MUSIK
UDKOMMET 1 1929

STøRRE VÆRKER

MADE'TOJA, LEEVI: »llohja-~'aisia«, opera i 3 akter. Klaverudtog med finsk og tysk tekst. 1-1,1H.

JOHANSE'N, DAVID MONRAD: »Voluspå,«, bl. kor, soli, ork. Korpartitur, klaverudtog, orkesterpartitur & stemmer. Landsmåls- og tysk tekst. N.

*SIBELIUS, JEAN: »Sn6fi-id«, recitation, bl. kor, ork., ol). 29. Klaverudtog med svensk, tysk, finsk tekst. 1VH.

- : forspil til Shakespeares »Stormen«, ol). 109, 1, ork. Partitur e,~, stemmer. IVH.

- : musik til Shakespeares »Stormen«, suite 1 & 2, op. 109, 2 S,, 3, ork. Partitur &,- stemmer. IVH.

SIMONSEN, RUDOLPH: »Roma«, symfoni ni-. 3. Lommepartitur. 1111I.

KAMMERMUS'K

BENTZON, JøRGEN: 5. strygekvartet, 2 v., va., ve., op. 15. Partitur. ~17H.

HARKLOU, ANDREAS: romance, v. 5,, kl. N.

KUULA, TOIVO: kansanlaulu (Volkslied), 2 v., va., ve., op. 9, 2. Partitur

stemmer. 1,17H.

IANDEi NIAN, ANNA: 3 stykker, v. eller ve. & kl., ol). 12. Sk M.

T1-1,GNER, ALICE: musik-miniatyrer, v. kl., hæfte 1 ',», 2 (ialt 36 stykker). SS.

BLANDET KOR

BECH,,TH.: landstrykervise. N.

EINARSSON, SIGFUS: 1. islandsk folkemelodi. 2. islandsk dans. 3. hjærgdronningen. I kommission hos IVH.

HENRIQUES, FINI: danmark. Også for mandskor og sang med klaver. 1,17H.

STEENSEN, K.: der er så travlt i skoven. ~11H.

STENBERG, PER: 8-stemmig motet, »juble I retfærdige«. N.

TOFFT, ALFRED: sanger-hurra. 1VH.

KVINDE- ELLER BøRNEKOR

HJORT, ESTER og VALBORG RUNDBERG: flerståmmig sång. 100 2-, 3- och, 4-ståmmiga sånger f~w kvinnliga seminarier. L.

WEYSE, C. E. F.: 12 sange for lige stemmer, udgivet ved mag. art. J. P. Larsen. I kommission hos Jesper,,,,,en

Pios forlag, københavn.

MANDSKOR

HALVORSEN, JOHAN: aftenstemning, skoven. N.

HARKLOU, ANDREAS: kong Hagen. N. JORDAN, SVE»E: martyrsalme, »la norge fylle vårt hjerte«. N.

PERGAMENT, MOSES: tre kåringar i en backe. (Fråding). NM.

RIISAGER, KNUDÅGE: mærk derpå, kierlighed og vin, i en stambog. (J. H. Wessel). 1VH.

RUSS, -ALFRED: i stjernestille d K~mm c. N. ' '

SPALDER, FR.: tordenskjold. N. ÅMODT, W.: perleskjell. N.

KIRKE OG ORGEL

*DEBOIS, C,. H.: sonate nr. 4, d-dur, op. 14, orgel. 1,1,1H.

EMBORG, J. L.: 20 små præludier for orgel uden pedal, op. 64. BM.

FRIMOb T, V1BEKE: overgange i kirkestil for orgel. 11,1H.

LINDEMAN, SIGNE: 2 stemningsbilleder for orgel. N.

NODER~MANN, PREBEN: preludier och, postludier vid gudstjånsten, orgel. SBM.

- : liturgiska stycken, bl. kor, 2. samling. SBM.

NORSTRó,NI, CARL-ELOW: Davids 27. psalm, soli, bl. kor, orgel og kl. Eget forlag, j Bnk~~l)ing.

- : helig gårning, solo, 3-st, kvindekor og orgel. Eget forlag.

NYl,""ALL, JACOB: Davids 23. psalm, sang og orgel. MTD.

RUNG-KELIÆR, 11. S.: ciacona for orgel. 1VH.

SAND','OLD, ARILD: 6 improvisationer for orgel over nor.,ike f.olketoner fra den nye koralboken. N.

- : introduktion og passacaglia for orgel. N.

(Fortegnelsen fortsættes.)

De med * mærkede kompositioner er tilsendt. redaktionen fra forlaget.

Forlagsforkortelser:

BM: Borups musikforlag, københavn. L: Lundqvist, s,5(lerhamn.

MTD: NI. Th. Dahlstråm, sverige.

N: udkommet i norge, forlag ikke navngivet.

SBM: sydsvenska bok- och musikf~)rlaget, lund.

Sk M: skandinavisk musikforlag, københavn.

SS: Svala och &5derlund, stockholm. IVH: Wilhelm Hansen, københavn.