uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 04 - side 80-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition S-annonce

Annonce

Køb en annonce hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet beti-agtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.
Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne.
Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K.
Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i
hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øbro 2568x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen S,, Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.