Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 04 - side 80-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Mfiller, langebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »unge tonekunstneres selskab«, langebrogade 3, K.

FORENINGSMEDDELELSER

U. T. S.'s 10-ÅRS FøDSELSDAG fejredes ved en lille festlighed'! borgernes hus. 'Man samledes i de hyggelige lokaler på første sal ved smørrebrødsbordet kl. 9, hvor formanden bød velkommen og senere udbragte fødselsdagsbarnets skål og et leve, som blev besvaret med kraftige hurraer. I tilstødende lokaler indtoges kaffen, og der spilledes op til dans. Kl. 12 fandt en lille udsøgt musikalsk underholdning sted. Fruerne Drude Olrik og Helga Weeke og herrerne Volmer Holbøll og Georg Leicht, akkompagnerede af hr. Carl Vorm, foredrog fi re zigeunerlieder af Johs. Brahms, op. 112, og sluttede med »Zum Tanz«, der måtte gives da capo. Frk. Adda Varnung, akkompagneret af fru Guldborg Laursen, spillede Wieniawski: scherzo-tarantelle og Mozart: rondo, og

endelig sang hr. Aage Thygesen sange af Lauridsen og Agerby. Alle de optrædende hilstes med stærkt piltskønnende bifald, og derefter fortsattes dansen og det fornøjelige samvær endnu en stund.

KOMPONISTER, der måtte ønske at få kompositioner antaget til opførelse i sæsonen 1930-31, bedes indlevere disse til formanden Aksel Agerby, larslejstræde 11, inden 15. maj 1930. Eventuelle orkesterarbejder kan ligeledes indleveres, og bestyrelsen vil bestræbe sig for ved given lejlighed at få dem opført.

DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING finder sted onsdag den 14. maj 1930 på hotel phønix.

Bestyrelsen.