Nordisk Musik. Udkommet i 1929

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 05 - side 97-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

NORDISK MUSIK

UDKWE~l ET 1 1929

KLA',,'ER

BRóGC4-,,'Ik, REIDAR: óstenfor sol o,"" Ntenfor inane, miniatyrer. N.

EGGE', KLAUS: to klaverstykkei-. N. ELLING, CATH.: v«als-capriser. N.

W5RLING, FELIX: reflexer, (3 nielo(lier. L.

ROSENBI,""1W, HILDING: musik f~3r nordens 1;arn, klaverstykker af nordiske komponister, I-IL NM.

*S(',HYI""'1""F,, LUDVIG: klaverstykker for ungdommen, samlet af Oluf Riiig. IIIII. *~~VACHT1~1EISTE'R, AXEL RAOUL: tre pianostycken fór vånster hand. 1VIL

SANG OG KLAVER

ANDE'WSEN, KAJ NORNIANN: »landsbyprinsessen«, (~Iforten Korch), sangudtog. ~9,7I.

BECK, TH.: fem Scott). N.

BLOMQVIST, JOSEF: tre dikter, (Ernst Norlind). SS.

BRóGGER, REIDAR: tvo songar. N.

sanger, (Gabriel

DANIELSSON, HARRY: tre dikter, (Fróding). LB.
ERIKSSON, JOSEF: 6 visor, (Erik
Blomberg), ol). 44.--LB.
6 sånger och visor, op. 47. LB.
en vårvisa, (Elsa Beskow). LB.
gråt inte flickor, (Shakespeare).
LB.
HANSEN, DANIEL: fem barnetekster. N.

HÅRKLOU, ANDREA : tomsanger. N.
*KILPINEN, YRJó: 20 sånger, (Anders
ósterberg), ol). 39, 40, 41, 1-111. IVH.

- : 16 visor och melodier, (Thor Cnattingius), ol). 43, 44, 45, 46, I-IV. 1VH. KNUDSEN, GUNDER: en aprilvise, (,Nlads Nielsen). K.

*1~YI,ANI)l--',lk, l',LIAS: fcin sange, øp. 10.

LAURIDSEN, LAURIDS: fire sange, øp. 12 5. A A.

,~1ELAR1'IN, El U~Kl: schliesse mir die Augen heide, (Theodor Storm). K.

,~111,RIKANTO, OSKAl~: fyra sånger, ol). 4 7. Il,H.

,~1øLHOLi~1, LOUIS: sangene af »de tre ,sl~.alke«, (Carl Gandrup). 11.71.

,~1øLLER, CHR.: tre sange, (Jeppe Aakjæ r). A A.

NIELSEN, ARNOLD: ti-c sange, op. 7. 1VH.

NIELSEN, CARL: vi jyder, (Vilhelin From Bartrumsen). K.

NORR~,IAN, JOHN: blåi~ga, sol~)ga, (Einar Svedberg). NM.

- : det år vackrast -, (Pår Lagerkvist). NJI.

OLSEN, SPARRE: tri aukrustsongar. N. PALi NI, HERIN1AN: tvenne religiósa dikter, (Carl David af Virsén), duet. L.

RING, OLUF: der er en brønd, som rin(ler, (Johannes Jørgensen). K.

SPALDER, FR.: haredans. N.
- : lyngblomst. N.

TESCH, EBBA: tre sange, (Anna Baadsgaard). IIIH.

VALEN, FARTEIN: Gedichte von Goeth c. N.

FOLKE2~1USIK

ORIGINAL OG BEARBEJDET

ALEXANDERSSON, HJ.: svenska folkvisor och danser, harmoniserede. L.

ANDERSSON, CARL W. L.: på spelmannståvlan, 21 melodier, violin.

GIVLA.

ELLING, CATH.: norske folkeviser VI VII. N.

norske kjempeviser. N.

Lieder aus Herders: Stinimen (ler Vffiker. N.

- : religffise folketoner, tillægshæft c. N.

FIOL-MÅTTIS: 21 CIVLA.

HAKANSSON, KNUT: 1~ skånska melodier, 2 violiner, op. 32 a. NM.

- : 15 hålsingelåter, 2 violiner, op. 32 b. NM.

- : 10 gamla psalmer från dalarne, kor eller orgel, op. 32 c. NM.

LILJA, BERNHARD: 2 folkvisor, bl. kor. NM.

SPEL-GULLE: 17 fiollåter. CIVLA.

UPPLXNDSK FOLK~IUSIK: låtar och. visor ur upplands nations folkmusiksamlingar utgivna af Ruben Liljefors. L.

FORSKELLIGT

BORUP, DAG~11AR: rytmiske øvelser. BM.

folklåtar, violin.

BM.

musikalske spørgsmål og svar.

: trin-øvelser i skalaen. B31.

DERWIN, PEVA: tenorbanjo-skole. Sk M. ENIBORG, AAGE: 18 sangøvelser til skolebrug. 2. udgave. BM.

JøRGENSEN, GUNDORPH: praktisk
modulationstavle for orgel, ol). 8. ]VII.

De med * mærkede kompositioner er tilsendt redaktionen fra forlaget.

Forlagsforkortelser:

AA: Aksel Agerbys musikforlag, københavn, i kommission hos BM.

P.M: Borups musikforlag, københavn.

C11,1LA: Carl W. L. Andersson, malmberget.

K: Kaaber, århus.
L: Lundqvist, s6derhamn.

LB: Lundequistska bokhandeln, upp

N: udkommet i norge, forlag ikke navn_givet.

NM: nordiska musikf6rlaget, stockholm. Sk M: skandinavisk musikforlag, københavn.

SS: Svala och. S6derlund, stockholm. IVH: Wilhelm Hansen, københavn.