uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 05 - side 98-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli 09
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet beti-agtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne.
Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.
Bladet har girokonto ni-. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K.
Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i
hver måned.

Kedaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. - Telf.
øbro 2568 x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jesper~
sen & Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.