Det Unge Tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 07 - side 150-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, langebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »unge tonekunstneres selskab«, langebro.,,ade 3, K.

FORENINGSMEDDELELSER

SERIE A. I. koncert finder sted mandag d. 29. september kl. 20 i Hornung & Møllers sal, bredgade 54. Programmet bliver moderne kammermusik, som udføres af Kolisch-kvartetten (wienerstrygekvartetten).

SERIE B-KONCERTER. Der vil atter i år blive afholdt en række serie B-koncerter. De af medlemmerne, der måtte ønske at komme i betragtning som optrædende ved disse koncerter bedes henvende sig til Flemming Weis, jægersborg allé 30, charlottenlund, ordrup 1812. Såfremt de pågældendes kunstneriske kvalifikationer ikke er bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, må der

ligesom de tidligere år - aflægges prøve.

NY MEDLEMMER AF UTS vil ved indsendelse til redaktionen af bestillingssedlen i dette hæfte kunne få de 6 tidligere udkomne hæfter af »dansk musiktidsskrift«s indeværende 5. årgang tilsendt til en nedsat pris af kr. 4,50 (bogladepris kr. 6,00).
FORSLAG TIL OPRETTELSE AF ET INSTRUMENTALENSEMBLE. På foranledning af en henvendelse fra en kres

af yngre medlemmer påtænker bestyrelsen at oprette et instrumentalensemble, der vil være i stand til at udføre klassiske værker for mindre orkester og eventuelt medvirke ved de af foreningens koncerter, hvor der opføres værker, der kræver instrumentalledsagelse (som det fx. var tilfældet ved Hindemith- koncerten i foråret).

Vi anmoder de af vore medlemmer, der kunde interessere sig for tanken, om hurtigst at henvende sig til næstformanden, hr. Flemming Weis, tlf. ordrup 1812, med opgivelse af instrument.

Hvis tanken vinder tilstrækkelig tilslutning, vil prøverne begynde først i oktober. De indledende sammenspilsøvelser vil blive ledet af kgl. kapelmusicus Svend Chr. Felumb.

SYNGENDE MEDLEMMER! Omkring februar-marts måned næste år agter foreningen at opføre Kurt Weills »Schuloper« »Der Jasagem, hvortil fordres et mindre kor. Bestyrelsen anmoder herved de af medlemmerne, der har lyst til at synge med i dette kor, om i den første uge af oktober at henvende sig til operasanger Henry Skjær, tlf. øbro 7859.