Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 07 - side 149-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

DET INTERNATIONALE SELSKAB FOR MUSIKVIDENSKAB har på sin generalforsamling i liége nu i september valgt 'dr. phil. Knud Jeppesen til chefredaktør- for selskabets tidsskrift fra,og med d. 1. januar 1931. Det er hensigten at udvide og udbygge tidsskriftet således, at det bliver et organ af virkelig international musikvidenskabelig betydning. Dr. Jeppesen er utvivlsomt den rette mand til at forestå dette arbejde, ikke blot er han en fremragende musikvidenskabsmand, der nyder ubestridt international anerkendelse, han er tillige alment musikalsk og internationalt orienteret, i national og musikpolitisk henseende neutral og uafhængig af internationale intriger, hvad der på denne post er af uvurderlig betydning. Vi ønsker dr. Jeppesen tillykke med den ny virksomhed, gennem hvilken han på endnu et felt vil vinde ære for dansk videnskab.

NMAGISTERKONFERENS I MUSIKVIDENSKAB. Ved en i sidste semester afsluttet magisterkonf erens erklæredes stud. mag. JUrgen Balzer for admissus.

De skriftlige opgaver var følgende: i. 4-timers opgave: der ønskes en redegørelse for palestrinastil. 2. 4-timers opgave: der ønskes en analyse af satsformerne i Joh. Seb. Bachs engelske

suite nr. 2, a-moll, samt en redegørelse for de i nævnte suite anvendte formers historie. 3. 8-timers opgave: Mozarts romantiske sonater. 4. 6-ugers specialeopgave: efter en orienterende redegø

relse for impressionismen som æstetisk begreb og kunsthistorisk fænomen ønskes denne retning påvist og forfulgt i dens udvikling indenfor Debussys produktion. Forelæsningens emne var: der ønskes en sammenlignende stilanalyse af Beethovens klaversonater op. 2 og hans klaversonate op. 106.

i~1USIKPÆDAGOGISK FORENING. Ved foreningens fagprøve d. 27. maj i Hornung & ~Iøllers sal bestod 2 kandidater med klaver som hovedfag, frk. Karen

G. H. Margrethe Bentzen og frk. Agnete Bøg-

gild. Som censorer og eksaminatorer
fungerede: hr. Fritz Crome, hr. Wøllner Gårn, magister Hamburger, frk.
Hortense Panum, hr. Rud. Simonsen og
magister Viderø.

Desuden blev fagprøven i sang besti'tet af fru Johanne Christiansen. Censorer var kammersangerinde fru Emilie Ulrich og Hr. Henry Skjær.

KONCERTPROGRAN12N1ER

(kontingent 14 kr.)

4. koncert ~99130 21110. 30 (ny medl. har adg.) :

1. *Håndel: concerto grosso, f-dur. 2. *Couperin: suite for viola da gamba og strygere. 3. *J. S. Bach: »Der zufriedengestellte Acolus«, kantate for soli, kor og orkester. 4. *Corelli: concerto grosso, d-dur, op. 6. 1. koncert 2/12. 30: 1. *J. Chr. Bach: symfoni, b-dur. - 2. Kuhlau: klaverkoncert. 3. Haydn: symfoni, d-dur (london'er nr. 2).

2. koncert 17/2. 31:

l. *Z. Kodali: psalmus hungarieus. 2. *Bartók: 1. rhapsodie for violin og orkester. 3. Beethoven: violinkoncert. 4. Sibelius: symfoni nr. 6.

3. koncert 1713. 31:

l. *Anton Bruckner: symfoni nr. 8. 2. ,~lozart: arie af »11 re 1)astore«. 3. Carl Nielsen: symfoni nr. 5.

4. koncert 14/4. 31:

1. Kuhlau: ouverture til »trillingbrødrene, fra damaskus«. 2. Asger Harnerik: requiem. 3. Beethoven: symfoni nr. 6.

KAMMERMUSIKMATINEERNE (abonnement 6 & 9 kr. + skat) 1. koncert 4110. 30, kl. 16.

1. Benedetto Marcello: concerto for obo, strygere og cembalo. 2. Beethoven: serenade for fløjte, violin og viola. 3. *Manuel de Falla: concerto for cembalo, fløjte, obo, klarinet, violin og viola.

2. koncert 1111. 30, kl. 16.

1. Couperin: trio af »concerts royaux« for obo, fagot og klaver. 2. J. S. Bach: sonate i h-moll for fløjte og klaver. 3.

Weber: »grand duo concertant« for klarinet og klaver. 4. Paul Hindernith: »Kleine Kammermusik« for 5 blæsere.

3. koncert 712. 31, kl. 16.

1. Händel: kammertrio for fløjte, violin og continuo. 2. Mozart: trio es-dur for klarinet, viola og klaver. 3. Brahms: kvartet a-dur for klaver, violin, viola og violoncel.

4. koncert 7/3. 31, kl. 16.

1. Mozart: kvartet a-dur for fløjte, violin, viola og violoncel. 2. Verdi: kvartet for 2 violiner, viola og violoncel. 3. Carl Nielsen: kvintet op. 43 for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot.

* betegner 1. gang i københavn.