Det Unge Tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 08 - side 172-172

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-MUller, langebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »unge tonekunstneres selskab«, langebrogade 3, K.

FORENI-NC',SNIEDDELELSER

RYTMIK. »Musikpædagogisk forening« indbyder medlemmer af UTS til at overvære et foredrag med demonstrationer af Daleroze-lærerinde frk. Gerda Alexander i Hornung & Møllers sal, onsdag (1. 29. oktober kl. 20.

I~LAVERSTYKKER. UTS's bestyrelse patænker i november eller først i december at afholde en klaveraften, på hvilken (ler vil blive fremført såvel j)rærnierede som uprærnierede klaverstykker, der har været indsendt til Wilhelm Hansens konkurrence om den bed

ste børne-klavermusik. For at program~ met kan tilrettelægges, anmodes de interesserede komponister om inden d. 1. november at indsende deres stykker til UTS's formand.

BILLETTER til det kgl. teater fås ved på forestillingsdagen kl. 17-17,20 at ringe til gothåb 3845y. Legitimationskort tilsendes ved indsendelse af frankeret og adresseret konvolut til hr. Hother Bente, joakirn larsensvej 8, 4 th, F.