Ærespræmie

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 09 - side 173-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

ÆRESPRÆMIE

Centralforeningen for de samlede.jydske Sangforeninger
udsætter EN ÆRESPRÆMIE paa

5

500 KRONER FOR EN STøRRE KOMPOSITION FOR MANDSKOR

(eventuelt med en Solostemme) og Strygeorkester (Strygere,
samt Træ- og Blikinstrumenter) helst over et

NATIONALT NUTIDSEMNE.

. Præmien kan eventuelt deles i en Førstepræmie paa 300 Kr. og en Andenpræmie paa 200 Kr.

Prærnien tilfalder den Komposition, som Majoriteten af' Dommerne: d'Hrr. kgl. Kapelmester Georg Høeberg, Organist P. S. Run'g

Keller og Overdirigenten, Organist Ernst, Aalborg, indstiller.

Stemmeføringen maa ikke kræve for vanskelige Intervaller.

Centralforeningen betinger sig Retten til Førsteopførelsen og Eje af Originalpartituret. Honorar i Tilfælde af offentlig Udgivelse tilfal'

der Komponisten. Kompositionen betegnes med et Mærke eller Motto, og et tilsvarende skrives 'paa en medfølgende Konvolut, hvori Komponistens Navn findes, og som aabnes, efter Bedømmelsen. Indsendelsesfristen er ansat til den 1. Marts 1931, og eventuelle Kompositioner indsendes til Organist Ernst, Aalborg.

Centralbestyrelsen for de samlede Jydske Sangforeninger.