uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 09 - side 190-190

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hzefter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne.
Kun fuldshendigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.
Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K.
Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i
hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øbro 2568x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen & Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.