Indholdsfortegnelse årgang 5, 1930

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 10 - side 198-198

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

INDHOLDSFORTEGNELSE

ERIK ABRAHAMSEN: Jørgen Bentzons ABC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 ELSE BARTHOLDY: Musik og bevægelse ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 183 JøRGEN BENTZON: Er den nye musik saglig? ... ... ... ... ... ... ... ... ... 107

Om vrøvl og musikalsk sandhed ... ... ... ... ... ... ... 169 Akkompagnement pr. radio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 186. BERNHARD CHRISTENSEN: Jazzmusikens kompositionsteknik I, II, III

114, 138, 151
KARL S. CLAUSEN: Sang i gymnasieskolen 159
GUNDEL, fru: Sang i gymnasieskolen 206.
POVL HAMBURGER: Kirke og orgel 19

Ny-orienteringens farer? ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104
Om ny-orienteringens farer ... ... ... ... ... ... ... ...168

ALMA HEIBERG: Om sang ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
RICHARD HOVE: Omkring lytterafsternningen ... ... ... ... ... ... ... ... ... il
11 11 : Amatører og kammermusik ... ... ... ... ... ... ... ... 91
EJNAR JACOBSEN: Musikken - skolen og folket ... ... ... ... ... ... ... ... i

'OLAF JACOBSEN: Om undervisningsmusik for børn ... ... ... ... ... ... ... ... SS.

KNUD JEPPESEN: Musik og videnskab ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

JENS PETER LARSEN: Skolesangens fornyelse? 120

Kritik og kritik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 179

'Eldre musik i nyudgaver 197
OVE LUNDBYE: Ny-orienteringen - formål og farer 81

Ny-orienteringens farer 144
Ny-orienteringens farer 1891

SVEN LUNN: Fra musikkens overdrev ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 191
OTTO MORTENSEN: Nye linier for konservatorie-uddannelsen ... ... ... ... 35.
WILLI REICH: Alban Berg's opera »Wozzeck« ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
11 : Den musikalske ungdomsbevægelse i Tyskland ... ... ... ... 1001
KNUDAGE RIISAGER: Radioiana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 I»
.RITA VON SECK: Børn og klaverundervisning ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
RUDOLPH SIMONSEN: Dr. phil. Knud Jeppesen: Kontrapunkt (vokalpoly-

phoni) 129
GUSTAV SMITH: Innenfor øret 59
?, 11 : Saklighet og funksjonslyst 103
FINN VIDERø: Lidt om generalbas 174

KRITIK OG REFERAT
JøRGEN BENTZON: »Laser og pjalter« (IVeill) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
J. L. EMBORG: Undervisningsmusik for børn (Neal) ... ... ... ... ... ... ... 187
POVL HAMBURGER: 25 nye salmernelodier (1.1`årtz) ... ... ... ... ... ... ... 76
Ny orgelmusik til gudstjenestebru,1g (Aagaard,
Carl Nielsen) ... ... ... ... ... ... 16,-)

Dansk koncertforening ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

: Studentermusikforeningen ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20,5
ALMA HEIBERG: Talekunst og talekor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 188
OLAF JACOBSEN: Rytmik (Dalcroze) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17o
JENS PETER LARSEN: »Orglet« (P.-G. Andersen) ... ... ... ... ... ... ... ... 29
SVEN LUNN: En bog om den nye musik (Mersmann) ... ... ... ... ... ... ... 78
MUSIKFORENINGEN, Skrivelser vedrørende ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
WILLI REICH: »Von heute auf morgen« (Sch6nberg) ... ... ... ... ... ... ... 36
KNUDAGE RIISAGER: Negermusik (Chauvet) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5. 1

11 11 : Musikfesten i Liége ... ... ... ... ... ... ... ... ... 171

DIVERSE

FRA REDAKTIONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

KONKURRENCE om børneklavermusik ... ... . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99
KONKURRENCE om en mandskorkomposition ... ... ... ... ... ... ... ... ... 173
MUSIK OG MUSIKLIV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18, 38, 149

NORDISK MUSIK udkommet i 1929 1, 11 79, 97

U. T. S. FORENINGSMEDDELELSER ... ... ... ... 17, 40, 57, 80, 98, 126, 150,
172, 190, 208