uden titel

Af
| DMT Årgang 5 (1930) nr. 10 - side 208-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

»Mansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om m,ineden, månederne juli og aug

, »ust undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet betrangtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne.
Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.
Bladet har girokonto ni-. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K.
BI,adet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i
hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEI,"",RUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øhro 2568x. Kass-erer: ftildmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen. & Pios forlag), københavn. K. Telf. central 9643.