Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 50 (1975-1976) nr. 01 - side 2-2

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

dmt

50. årgang

Nr. l December 1975

Årgangen omfatter fire numre. LØSSALG (incl. moms):

kr. 17,50 (indtil 28. 2. 76)

kr. 18,40 (efter 28.2.76) ÅRSABONNEMENT (incl. moms):

kr. 60,10 (ab., der tegnes inden 28.2.76)

kr. 63.25 (ab., der tegnes efter 28. 2. 76) ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): dkr. 59,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 61,00

(incl. postage)

Redaktion:

Poul Nielsen (ansvarshavende), Poul Borum, Jørgen Falck, Helmer Nørgård og Karl Aage Rasmussen. Redaktionssekretær Niels Ebbesen.

DMp F's kontakt:

Torben Stig Nielsen, Gerding, 9520 Skørping.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade l, 1574 København V. Telefon: (01)150726.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service,

Rådhuspladsen 59, 1550 København V.

Tlf. (01) 117711. Giro 5431646.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama, 8773 Gylling.

indholdsfortegnelse

Forside: Digt af Edwin Morgan

DMT 50 år på trods............ 3

Alternativ musik og teater........ 4

Musik på musik .............. 9

Sang - sprog ................ 16

N. V. Bentzon om Poul Ruders...... 19

Undervisningseksperiment ......... 23

Improvisation ..............'.. 26

Debat.................... 32

Bøger ..................... 33

Grammofon ................. 40

Musikforlagene ............... 41

Muzyka Fnaja Zjyzn ............ 42

Tidsskrift-revy ................ 43

Rapporter .................. 44

Digt om Sjostakovitj............ 46

In memoriam Aksel Schiøtz........ 47

DMT - årgang 49 .. .. .. midtersider

Udgivet af Det Unge Tonekuntnerselskab i samarbejde med Dansk

Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-Forening og Dansk

Tonekunstnerforening.

Eftertryk kun med kildeangivelse.