Dansk musiktidsskrift 1974-1975

Af
| DMT Årgang 50 (1975-1976) nr. 01 - side 25-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

49. årgang 1974-75

REDAKTION:

Poul Nielsen Svend Erik Werner.

I redaktionen: Niels Ebbesen.

Faste medarbejdere: Sigurd Berg. Knud Ketting. Nanna Schiødt.

Annoncer: Fardal Media Service, København V.

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

København 1975.

LEDENDE ARTIKLER

(redaktionelle meddelelser)

Redaktionelt.......................... 3

Vor føljeton.......................... 27

Til komponisterne ...................... 27

Minoritetskultur og majorisering.............. 51

Komponistundersøgelsen .................. 75

Nyt musiktidsskrift (jvf. TIDSSKRIFTER)........ 75

Konservatorie-indoktrinering (jvf. KLIP) ........ 99

Vor egen verden (ændring i redaktionens sammensætning) .............................. 99

En skandale (jvf. DEBAT).................. 123

Kulturkampen .......................... 123

Giv musik ti AUC Gvf. ARTIKLER, Schmidt, Søren) 147

Kulturkamp og uddannelsesstøtte............. 171

ARTIKLER

Bentzon, Niels Viggo: Identitetsproblemer fra scenen

(om kammeroperaen »Automaterne«) ,.......... 9

Samme: To poler. Et essay om Arnold Schönberg og Charles Ives. (jvf. DEBAT, Andreasen, Mogens Wenzel;

Mathiesen, Aksel H.)..................... 52

Samme: Fikseret provins. Tilløb til en portrætskitse af

Ib Nørholm........................... 124

(Med tegning af Niels Viggo Bentzon: »Ib Nørholm gør landgang på Samsø's nordøstlige kyst«) Bisgaard, Lars: Per Nørgårds 2. symfoni. En rejsebeskrivelse.

I .............................. 28

II.............................. 57

(Jvf. Rettelser s. 93).

Brinckcr, Jens: Musniksnak - eller: Stop Pladen, jeg

vil af! ............................. 80

Falck, Jørgen: Musik - Radio - Politik. Interview med musikchef Mogens Andersen om musikkens kår i radioen og den nye programstruktur.............. 148

Lekfeldt, Jørgen: Koncert med Stockhausen....... 178

Lorentzen, Bent: Die Musik kommt mir äußerst bekannt vor!........................... 4

Nielsen, Poul: Kultur, Politik og Pseudoaktivitet .... 32 Schmidt, Søren: En ny musikuddannelse? (Jvf. LEDENDE ARTIKLER, Giv musik til AUC)...... 153

Sevåg, Reidar: Den stærke slått og Morten Levy .... 172 Stahl, Erik: Musikopdragelsen i Sovjetunionen

I .............................. 100

II.............................. 128

III ............................. 158

Werner, Sven Erik: Komponist og samfund. Et bidrag

til et socialt signalement.................. 76

Viderø, Finn: Torneroseslottet. Eller: Om kunsten at spille orgel .......................... 107

MÅNEDENS ALBUMBLAD

Berg, Gunnar: »Pierres solaires«, f. klaver (1944/1952) 108 B or up-Jørgensen, Axel: Af »Sommer-intermezzi« for klaver (1971) ......................... 62

Christensen, Bernhard: »Dimensioner« for 3 stemmer, gitar, hândtrommer og piano (Tekst af komponisten)

(u.a.) .............................. 156

Christiansen, Henning: Af »Bornholmersuite« for klaver

el. harmonika op. 71 (1972)................ 85

Nørholm, Ib: »Jeg bringer dig, min Frelsermand«

(Tekst: Kaj Munk) (1974).................. 180

Nielsen, Tage: »Mattinale«, af »Tre karakterstykker

og en epilog« for klaver (1973/74)............ 37

Savery, Finn: Nr. l fra »Tre kinesiske sange« for fem

strygere (1974) ........................ 132

Werner, Sven Erik: »Monument X« - »Indskrift« fra »Monumenter«, 5 sange for alt og klaver, tilegnet Gurli Plesner (Tekst: Peter Mouritzen) (1974)......... 13

NYE VÆRKER

Berg, Sigurd: Danske uropførelser 1973.......... 136

Rosell, Lårs-Erik: Nattesang................ 87

(Se også under ARTIKLER, Bentzon Niels. Viggo og Lorentzen, Bent).

NODER

Ferguson, Howard (ed.): Style and Interpretation. Oxf.

Univ. Press. u.a. (Eilif Zachariassen).......... 115

Geese, Heinz: Die Seefahrt nach Rio. Scott 1972 (Bent

.Hastrup] ............................ 14

Grasshof, Fritz og Peter Seeger: Warehouse Life. Scott

1972 (Bent Hastrup)..................... 14

Hermann, Kurt: Vom Blatt. Primavista-Lehrgang für Klavierspieler. Hug & Co. 1971-72 (Torben Schousboé) 191 Jørgensen, Erik: Notturno per orchestre. Samfundet

1972 (Henrik C olding-Jørgensen).............. 92

Lorentzen, Bent: Umbra for guitar. Wilh. Hansen 1973

(samme) ............................ 92

Lutoslawski, Witold: Preludes and Fugue, for 13 solo-strygere. Chester 1973 (samme).............. 92

Nielsen. Carl: Sinfonia espansiva. Piano version: Leif Kayser. Engstrøm & Sødring 1974 (Torben Schousboé) 191 Sandström, Sven-David: Just a bit. Wilh. Hansen Sthm.

1973 (Henrik C olding-Jørgensen)............. 92

Wimberger, Gerhard: Singsang für Gesang und Jazz-Combo. Schott 1972 (Bent Hastrup)............ 14

Zehm, Friedrich: Nonstop-songs. Scott 1971 (Bent Hastrup) ............................ 14

BØGER

Beck, Hermann: Methoden der Werkanalyse in Musikgeschichte und Gegenwart. 1974. (Poul Nielsen) .... 22 Douglas, Alan: Electronic Music Production. 1973.

(Finn Egeland Hansen og Claus By rit h).......... 140

Faltin, Peter og Hans Peter Reinicke (ed): Musik und Verstehen. Aufsätze zur semiotischen Theorie, Ästhetik und Soziologie der musikalischen Rezeption. 1974. (Carl Bergstrøm-Nielsen).................. 138

Frederiksen, Steen: Musikken mellem barok og klassik. Instrumentalmusikken mellem 1740 og 1780. 1973.

(Niels Krabbe) ........................ 41

Girard, Augustin: Kulturpolitik. Teori og Praksis. Den da. UNESCO-nationalkommission 1973. Se under ARTIKLER, Nielsen, Poul. Gradenwitz, Peter: Wege zur Musik der Zeit. 1974

(Poul Nielsen)......................... 69

Klüsen, Ernst: Gefahr und Elend einer neuen Musikdidaktik. 1973 (Frede V. Nielsen)............ 68

Levy, Morten: Den stærke slått. 1974. Se under ARTIKLER, Sevåg, Reidar. Schönfelder, Gerd: Die Musik der Pekingoper. 1972.

(Poul Rovsing Olsen) .................... 140

Thompson, Kenneth: A Dictionary of Twentieth-Century Composers 1911-1971. 1973. (Sven Erik Werner) 40

Tyson, Alan (ed.): Beethoven Studies. 1974. (Niels

Krabbe) ............................ 21

Vanggård. Grethe, Sten Høgel og Lone Rørbach: Stemmebrug. 1973. (Ulrik Cold)................ 90

Wellesz, Egon & Frederick Sternfeld (ed.): New Oxford History of Music VII. The Age of Enlightenment 1745-90. 1973. (Carsten E. Hatting). Jvf. Rettelser s. 93 .... 39

FORLAGENE

Tilsendt fra forlagene.................. 68, 93

TIDSSKRIFTER

Tidsskriftrevy, ved Nanna Schiødt ... 20, 67, 88, 115,190 Skole MUSIKskole. 1. årgang nummer l 1974. (Poul

Nielsen) ............................ 88

Jvf. LEDENDE ARTIKLER, Nyt Musiktidsskrift og DEBAT: Bentzon, Johan; Nielsen, Poul; Maison, Inge; Mathiesen, Aksel H.; Nielsen, Tage.

Bixen. 3. årgang nummer 4 1974 (Poul Nielsen) .. .. 115 Jvf. DEBAT, Heerup, Estrid.

GRAMMOFON

Butor, Michel og Henri Pousseur: Votre Faust. Opera.

Harmonia mundi (Helmer Nørgård)........... 14

Nielsen, Carl: Symfonier. EMI. (Redaktionel meddelelse) ............................ 190

Stockhausen. Karlheinz: Kreuzspiel, Kontrapunkte, Zeitmasse, Adieu, Stop, Ylem. DGG. Se under ARTIKLER, Lekfeldt, Jørgen.

DEBAT

Andreasen, Mogens Wenzel: Niels Viggo Bentzon og Gerschwin (jvf. ARTIKLER, Bentzon, Niels Viggo:

To Poler)........................... 117

Bentzon, Johan: Kære Poul Nielsen (jvf. TIDSSRIF-

TER, Skole MUSIKskole).................. 117

Samme: Replik. Med svar fra Poul Nielsen. Jvf. foregående, og DEBAT, Nielsen, Tage............. 190

C olding-Jørgensen, Gunnar: Den politiske komponist . 17

Colding-Jørgensen, Henrik: Protest............ 16

Samme: Skyd endelig på komponisten.......... 19

Samme: Kvalitet (jvf. DEBAT, la Cour, Niels)..... 89

la Cour, Niels: Komponister og socialisme........ 63

Samme: Slutreplik (jvf. DEBAT, Colding-Jørgensen, Gunnar og Henrik; Lekfeldt, Jørgen; Nørgård, Helmer)............................... 136

Hansen, Else Roland: Sammenspil på klaver...... 18

Heerup, Estrid: Naiv velvilje og musikalsk blåøjethed

(jvf. TIDSSKRIFTER, Bixen)............... 187

Lekfeldt, Jørgen: Altydighed og politik.......... 15

Malmros, Anna-Lise: Musikpædagogik og ambitioner

(jvf. DEBAT, Nielsen, Frede V.).............. 17

Mathiesen, Aksel H.: Dårligt debatklima (jvf. DEBAT,

Nielsen, Poul og Andreasen, M. W.)........... 164

Mat son, Inge: Kan man dø af at redigere? (jvf. TIDSSKRIFTER, Skole MUSIKskole).............. 134

Nielsen, Frede V.: Onani og egotrip (jvf. DEBAT,

Malmros, Anna-Lise) .................... 64

Nielsen, Poul: Kære Johan Bentzon........... 117

Nielsen, Svend og Tage Nielsen, Per Nørgaard, Mogens Helmer Petersen, Jens W Uh. Pedersen, Helge Petersen, Tom Prehn, Orla Vinther: En skandaløs leder (jvf.

LEDENDE ARTIKLER, En skandale).......... 186

Nielsen, Tage: Intetsigende selvmodsigelser. Med svar fra redaktøren (jvf. LEDENDE ARTIKLER, Konserva-torieindoktrinering, og DEBAT, Bentzon, Johan) .... 165 Nørgård, Helmer: Når bare man har en facitliste .... 16

Tarp, Rigmor: Klaversammenspil............ 90

Viderø, Finn: Svar til Henrik Dyhr............ 19

RAPPORTER

Bergstrøm-Nielsen, Carl: . Brev fra Darmstadt 1974 .. 66 Hatting, Carsten E.: Musikhistoriografi i Vest og Øst .. 90 Kappel, Ulla: Cembalofestival (Brugge 1974). Jvf. Rettelser, s. 93 .......................... 66

Nielsen, Torben Stig: NMPU-kongres i Trondheim ... 38 Reimers, Lennart: Verdens akustiske forurening .. .. 113 Rønnow, Kirsten og Jette Borch: DMp F's sommerkursus 1974............................ 20

KLIP

En musiker tager bladet fra munden (Anker B ly me i Det kgl. Musikkonservatoriums Arsskrift 1974) .. .. 116 Radiosymfonikernes repertoire: Brahms, Beethoven og Bajere (Poul Borum i »Ekstrabladet« 20/2 1975) .... 192

MUSIKKALENDER

Runde fødselsdage, legater, dødsfald, meddelelser og

notitser .......... 23, 44, 71, 93, 119, 141, 165, 192

In memoriam:

Knud Jeppesen (Søren Sørensen).............. 41

Knudåge Riisager (Tage Nielsen; Niels Viggo Bentzon) 117

Agnete Zacharias (Elisabeth Schouenberg)........ 141

Palmer Traulsen (Ole Engler)............... 192

KONCERTKALENDER

ved Knud Ketting......

46, 72, 95, 142, 167

AUSIDA MUSIK .................. 120, 144