Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 50 (1975-1976) nr. 02 - side 50-50

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

dmt

50. årgang

Nr. 2 Februar 1976

Årgangen omfatter fire numre.

LØSSALG (incl. moms):

kr. 17,50 (indtil 28.2.76)

kr. 18,40 (efter 28.2.76) ÅRSABONNEMENT (incl. moms):

kr. 60,10 (ab., der tegnes inden 28.2.76)

kr. 63.25 (ab., der tegnes efter 28.2.76) ÅRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): dkr. 59,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 61,00

(incl. postage)

Redaktion:

Poul Nielsen (ansvarshavende), Jørgen Falck (02-422817), Poul Borum, Helmer Nørgård og Karl Aage Rasmussen.

DMp F's kontakt:

Torben Herbøl, Kildehøjsvej 5, 3460 Birkerød. Tlf. (02)814182.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade 1. 1574 København V. Telefon: (01) 150726. Kontortid fredag 15-17.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 11 7711. Giro 5431646.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama, 8773 Gylling.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.