Til kamp mod lydforurening

Af
| DMT Årgang 50 (1975-1976) nr. 03 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Til kamp mod lydforurening

En kreds på 100 mennesker dannede i februar foreningen Lyd og Miljø, som vil »bekæmpe det omsiggribende dåsemusik-inferno i bl. a. supermarkeder, restauranter og befordringsmidler. I den anledning har foreningen sendt Dmt følgende:

I visse lande er det næsten umuligt at købe ind, gå på toilettet, telefonere, køre med elevator og gå på restaurant uden sirups-musik, der siver ud fra skjulte højttalere. Her i Danmark er vi efterhånden også ganske godt med på dette område, til stigende irritation og foruroligelse for et voksende antal mennesker. I USA har man forsøgt mange ting for at standse dåsemusik-infernoet: boykot, demonstrationer, klubber, avis artikler osv., og nu er der også ved at ske noget herhjemme. Initiativet kommer fra Roskilde-egnen, og efter en TV-udsendelse, hvori Susanne Lindahl efterlyste »lidelsesfæller« kom der reaktioner fra hele landet.

Dette har ført til, at foreningen »Lyd og Miljø« nu er blevet stiftet, og bestyrelsen er straks gået i gang med at lægge program for foreningens aktiviteter. I første omgang vil arbejdet nok hovedsageligt bestå i at samle oplysninger og erfaringsmateriale fra den øvrige verden, men naturligvis også i at øge medlemstallet.

De sidste tyve års enorme fremskridt inden for lydgengivelses-teknikken har betydet meget for musikkens udbredelse og for en opblomstring af musikalske aktiviteter af enhver art. Den industri, der har muliggjort dette, ser foreningen Lyd og Miljø sig således ikke i noget modsætningsforhold til. Foreningen ser det heller ikke som sin opgave at blande sig i menneskers musik-sympatier, om Bach eller Pop foretrækkes. Det, man vil, er at vende front imod den anonyme »underlæg.-ningsmusik«, der virker invaliderende på menneskers sans for musik. Også hos dem, der ikke tror de »hører« det eller bliver påvirket af det. En tilvænning til mangel på kvalitet. Man kan vel godt sige, at alt dette er et biprodukt af den tekniske udvikling. Det er for let at misbruge. Først fik vi de automatiske pladeskiftere, derefter longplaying-pladerne og til sidst båndoptagerne. Alt sammen i mange henseender til velsignelse. Men altså også til misbrug, som ingen (ej heller underholdningsindustrien) kan være tjent med.

Skulle man nævne et område, der er så nært beslægtet med foreningens målsætning, at det måske burde være med på programmet, er det den underlægnings-dåselatter, som visse (udenlandske) TV-programmer er forsynet med. Det er af samme manipulerende, umyndiggørende og menneske-nedvurderende karakter. Vi finder os i alt for meget!

Formand for den nystartede forening er arkitekt Christian Tarp Jensen, Hagens Alle 11 i Hellerup, tlf. HE 768, Lands sekretæren har tlf. 03-38 84 16.