Indhold

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Forside: Den amerikanske komponist Harry Partch,

der inde i bladet portrætteres af

Karl Aage Rasmussen

Per Nørgård: Støj kontra tone.......... 5

Karl Aage Rasmussen: Portræt af Harry Partch ... 8 Hans Gefors: Arcimboldo og Rasmussen - om Karl

Aage Rasmussens symfoni »Anfang und Ende« . . 12 Erik Bach: Kommentar til Darmstadt 1976 . . . . 20

Poul Borum: Forfatteren og komponisten.....21

Debat....................27

Bøger....................29

Albumblad: »Quasi Berceuse« af Flemming Weis . . 30 Grammofon: Torben Schousboe anmelder Danmarks

Radiosymfoniorkesters grammofonindspilninger af

Carl Nielsens symfonier............32

Tidsskriftrevy ................36

ISCM - 1977 .............. . . 38

Fortegnelse over Dmt 50. årgang,

1975-76 ............midteropslaget

Redaktionsændring

Bo Holten - musikpædagog, komponist og musikanmelder - er her ved forberedelsen af Dmt nr. 2 tiltrådt som ny ansvarshavende redaktør for Dansk Musiktidsskrift.

Han afløser Poul Nielsen, der som tidligere nævnt har ønsket at trække sig tilbage efter mange års redaktionel ledelse.

Yderligere er komponisten Svend Aaquist Johansen tiltrådt som nyt redaktionsmedlem.

Dmt nr. 2 udkommer sidst i november.