indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 01 - side 21-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

50. årgang

1975-76

REDAKTION:

Poul Nielsen, Jørgen Falck, Karl Aage Rasmussen, Poul Borum, Helmer Nørgaard, Torben Herbøl.

Annoncer: Fardal Media Service, København V.

Tryk: Narayana Press, N. U.Yoga Ashrama, 8773 Gylling

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

København 1976.

indholdsfortegnelse

Artikler

Bentzon, Niels Viggo: Portræt af Poul Ruders ... 19

B er g strøm-Nielsen, Carl: Improvisation........ 26

Borum, Poul: Sang - sprog................... 16

Bertelsen, Michael: Musik og poesi - kommentar

til Borum................................. 70

Cage, John: Musikkens fremtid ............... 57

Falck, Jørgen: Alternativ musik og teater

- om Gruppen og Solvognen................ 4

Falck, Jørgen: Musikloven - forslaget der blev

vedtaget.................................. 105

Musikloven - hvad politikerne sagde i Folketinget 172 Holm, Sven: Anmeldelse af Ib Nørholms Violinkoncert og Erik Norbys Regnbueslangen ..... 74

Jersild, Jørgen: Studie over Ravels harmonik ... 80 Lorentzen, Bent: Breve til en musikalsk provins . 53 Morthenson, Jan V.: Den strukturelle musiks

situation.................................. 153

Nielsen, Frede V.: Aspektiv musikpædagogik ... 167 Nielsen, Poul: Hvad skal vi med det

tidsskrift (Dmt)............................ 149

Nielsen, Tage: Om at blive vænnet af med at

lukke op for Danmarks Radio (Musikafdelingen) 101 Nørgaard, Helmer: Stemningsrapport fra Donau-

eschinger Musiktage 1975................... 67

Planch Larsen, Ib: Ny grunduddannelse........ 178

Rasmussen, Karl Aage: Musik på musik ....... 9

Ruders, Poul: Præsentation af Ancient Voices

of Children af George Crumb ............... 122

Stahl, Erik: Breve fra Nikolaj Málko i

København............................... 163

Sveinsson, Atli Heimir: Tale til Nordisk Råd .... 113 Turèll, Dan: Anmelder Gruppen for Alternativ

Musik.................................... 66

Wiskum, Torben: Musikkonservatoriernes rolle

som aktive deltagere i musiklivet............ 115

Rapporter

Brodersen, Elsebeth: Musikundervisningen i DDR *44

Brodersen, Elsebeth: Musikpædagogisk forskning 188

Hatting, Carsten E.: Prager Forår 1975......... 45

Hatting, Carsten E.: Tjekkisk musikvidenskab

efter 1945................................. 131

Debat

Andersen, Mogens: Svarer Tage Nielsen om

DR-musikafdelingen ....................... 186

Albjerg, H.C.: Sådan myrder man den seriøse

musik (i radioen) .......................... 32

Al sted, Birgitte: Til Dan And (jvf. Dan

Turèll om Gruppen)........................ 128

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Til Dan Turèll........ 128

Nørholm, Ib: Brinckers øren (jvf. »Klip«

med Jens Brinckers Carl Nielsen Nachfolge og

Bent Lorentzens artikel-breve).............. 129

Poulsen, Hans Henrik: Flere breve til

provinsen (jvf. Bent Lorentzens artikel)...... 130

Werner, Sven Erik: Proportionsforvridning

(jvf. Bent Lorentzens artikel) ............... 130

Wolsing, Valdemar: Radiosymfoniorkestret og

Poul Borum (jvf. Dmt, maj 75).............. 33

Klip

Jubilarens lillebror (Mogens Andersen om

Radio-Underholdningsorkestret)............. 87

Dmt i nød og lyst (Robert Naur) .............. 88

Carl Nielsen Nachfolge uden en Carl Nielsen

(Jens Brincker om dansk musik og ISCM) .... 89

Musikalsk kommunikation (Bengt Emil Johnson) 125

Klassisk fremtid (Jens Schrøder i interview) .... 126

Fanger musik ind (Per Nørgaard i interview).... 126

Fantasiløse Danmarks Radio P 3 (leder i MM) ... 127 Radioens og pressens musikformidlere på

tidsbegrænsning (Henning Wellejus).......... 184

Bøger

Barret-Ayres, Reginald: Joseph Haydn and the String Quartet (Carsten E. Hatting).......... 92

Brincker, Jens: Musiklære og musikalsk analyse (J.P Jacobsen)........................ 36

Ericson, Eric, Gösta Ohlin og Lennart Spångberg Kordirigering (John Høybye)...... 135

Eisner, Jürgen: Der begriff des Maqam in Ägypten in neuerer Zeit (Poul Rovsing Olsen) ..... 93

Collier, Graham: Jazz - A Student and Teachers Guide (Bent Haastrup) ............ 182

Fabricius, Lars Børge: Træk af dansklivs historie m. m. Omkring Etatsraad Jacob Christian Fabricius Erindringer (Torben Schousboe)........................ 135

Forte, Allen: The Structure of Atonal Music

(Jan Maegaard)........................... 38

Krüger, Walther: Allmacht und Ohnmacht in der neuesten Musik - Karlheinz Stockhausen (Carl Bergstrøm-Nielsen)................... 90

Kwabena Nketia, J.H.: The Music of Africa (Poul Rovsing Olsen) ...................... 33

Moore, Gerald: The Schubert Song Cycles with thoughts on performance (Ulrik Cold)........ 37

Møller, Peter: Danske Beatsange (Bent Haastrup) 181

Nichols, Roger: Messiaen (Carsten Møller)..... 136

Rovsing Olsen, Poul: Musiketnologi (Hans Peter Larsen)............................. 138

Ryom, Peter: Verzeichnis der Werke Antonio

Vivaldis (Henrik Koudal)................... 35

Sherlaw Johnson, Rob: Messiaen

(Carsten Møller)........................... 136

Staarup, Ole: Funktionel Musik (Finn Gravesen) 34

Noder

Bertelsen, Michael: De syv (Jan Jacoby)....... 141

Huschen, Heinrich: Die Motette (P. Woetmann

Christoffersen) ........................... 140

Scandinavian Aspect - klavermusik-antologi

(Elisabeth Klein) .......................... 179

Månedens albumblad

Je r sild, Jørgen: 30 polyrytmiske etuder

(klaver 1975).............................. 72

Winkel Holm, Mogens: Vuggevise (4-st. kor 1965) 120 Nørgaard, Per: Meddelelse fra Orpheus

(Fragment) (Klaver 1976)................... 168

Tidsskrifter

Tidsskrift-revy (Nanna Schiødt) ......43, 94 og 142

Tidsskriftnyt fra Sovjet (Erik Stahl)............ 190

Muzykal'naja Zjyzn (Erik Stahl)............... 42

Grammofon

Mozart, W.A.: Tryllefløjten i Ingmar Bergmans opsætning og Sveriges Radios produktion (Kirsten Maegaard) ...............

Cantos Costenos: Folksongs of the Atlantic Coastal Region of Columbia (Poul Rovsing Olsen) .....................

40

40

Forlagene

Tilsendt fra forlagene

41, 141 og 191

Diverse

Henning Christiansen: Sjostakovitj var her

(digt)..................................... 46

Thorkild Bjørnvig: Om musikken (digt)......... 143

Svensk Musikvår - marts 1976................ 95

UNM-76 ................................... 95

Paul Moor: Aksel Schiøtz in memoriam........ 47

Årgang 51/1976-1977, nr. 01