Sigurd Berg

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 01 - side 39-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Sigurd Berg

24. juli fyldte Sigurd Berg 80 år. Og i den anledning skrev Flemming Weis i Politiken:

Hvis man tager telefonbogen og slår op under BERG, SIGURD, så får man at se, at han betegner sig som 'musikforfatter', 'redaktør' og i denne egenskab også som MFJB - medlem af journalistforbundet. Disse tre benævnelser dækker da også væsentlige sider af Bergs virkefelt. Musikanmelder var han i en lang årrække ved 'Dagens Nyheder' indtil bladets død og i et tilsvarende åremål en særdeles aktiv redaktør af 'Dansk Musiktidsskrift'. Derudove har han en omfattende musikbibliografisk produktion bag sig. 'Træk af dansk Musikpædagogiks Historie', 'Det kgl Danske Musikkonservatorium 1917-1953' for blot at nævne et par eksempler blandt mange andre af lignende art, der alle, med deres saglige grundighed, vil leve videre som uundværligt opslagsmateriale.

Skulle man stå og mangle oplysning om historiske og musikalsk faglige emner, er der kun ét at gøre, nemlig at spørge Sigurd. Og det lader sig endda også gøre, hvis det drejer sig om ballettens kunst eller teatrets overhovedet. Hans artikler på disse områder ligger på omkring to hundrede.

Men skal man opleve Sigurd helt og fuldt, der hvor han har sin verden, skal man aflægge ham et besøg på Musikhistorisk Museum. Her træffer man denne firsårige vismand og livskunstner hvilende urokkeligt i sig selv og med den uundværlige pibe i munden (Erinmore Flake). Her forløber den mest betydningsfulde del af hans tilværelse som museets gode ånd, for hvem begrebet 'museum' intet har med støv eller døde ting at gøre, men tværtimod er liv, der skal værnes om for nutid og kommende generationer.

'Hvad vil du vide? Jo, lad mig se, jeg har da en seddel om det,' og så kommer det af Sigurd omhyggeligt opbyggede, alt omfattende kartotek i funktion med sine ca. 25000 kort. I løbet af et øjeblik ved man mere, end da man kom.

En snak med Sigurd giver altid udbytte, og det sker i en atmosfære af nedarvet kultur, af menneskelighed og hygge. Og til årenes fire snese vil der sikkert komme en femte af helt samme slags.

Årgang 51/1976-1977, nr. 01