Indhold

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 02 - side 43-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiksituationen set fra skolestuen........ 45

Klassisk musik over kløften .......... 47

Den brede musikpædagog............ 51

Tiden og musikundervisningen.......... 53

Kommerciel vare eller kulturfaktor........ 57

Musikkens tabsliste.............. 60

Fra salmesang til beatmusik.......... 62

Klaveret som værktøj.............. 69

Improvisationen i undervisningen........ 71

Hvad er musikterapi?.............. 76

Mål og midler i musikterapien.......... 76

Bøger: Musikarbejdet i skolen (Dessau)...... 80

Debat: Kære Henning Wellejus........ . . 82

Tidsskriftrevy ................ 86

Nyt musikråd ................ 86

In memoriam Beatrice Berg .......... 87

Dmt nr. 3 udkommer 15. Februar

Årgang 51/1976-1977, nr. 02