Indhold

Af
| Årgang 51 (1976-1977) nr. 02 - side 43-43

Musiksituationen set fra skolestuen........ 45

Klassisk musik over kløften .......... 47

Den brede musikpædagog............ 51

Tiden og musikundervisningen.......... 53

Kommerciel vare eller kulturfaktor........ 57

Musikkens tabsliste.............. 60

Fra salmesang til beatmusik.......... 62

Klaveret som værktøj.............. 69

Improvisationen i undervisningen........ 71

Hvad er musikterapi?.............. 76

Mål og midler i musikterapien.......... 76

Bøger: Musikarbejdet i skolen (Dessau)...... 80

Debat: Kære Henning Wellejus........ . . 82

Tidsskriftrevy ................ 86

Nyt musikråd ................ 86

In memoriam Beatrice Berg .......... 87

Dmt nr. 3 udkommer 15. Februar