indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 02 - side 42-42

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

51. årgang

Nr. 2 december 1976

Årgangen omfatter fire numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,40 ÅRSABONNEMENT (incl. moms): kr. 63.25 ÄRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): dkr. 59,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 61,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Jørgen Falck,

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen

og Svend Aaquist Johansen.

DMp F's kontakt:

Torben Herbøl, Kildehøjsvej 5, 3460 Birkerød. Tlf. (02)8141 82.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade 1. 1574 København V. Telefon: (01)150726. Kontortid tirsdag 9-11.

A nnonce-ekspcd it ion :

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 11 77 11. Giro 543 1646.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama, 8773 Gylling.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk, forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.