In memoriam Béatrice Berg

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 02 - side 87-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

In memoriam

Béatrice Berg

Af Jens Rossel

Med pianistinden Béatrice Bergs død den 20. maj i år har dansk musikliv mistet én af vor tids betydeligste fortolkere af vor tids klavermusik.

Béatrice Berg blev født i Bordeaux i Frankrig i 1921. Sin klavermæssige uddannelse fik hun dels i Paris og var indtil begyndelsen af 5CTerne, da hun mødte den danske komponist Gunnar Berg, der dengang opholdt sig I Paris, udelukkende baseret på den klassiske musik. Men mødet med Gunnar Berg fik en afgørende indflydelse på hendes videre virke som pianist. Sammen med ham indstuderede hun en lang række værker fra den nye musik af Bartok, Schönberg, Webern, Messiaen, Jolivet m.fl.

I 1952 giftede de sig og bosatte sig i Neuilly i Paris. Samme år var de i Darmstadt, hvor Béatrice Berg fulgte et kursus i interpretation af nutidig klavermusik hos den italienske pianist Scarpini. I løbet af de følgende år udviklede hun sig til én af Europas fornemste fortolkere af ny

klavermusik, og i den egenskab havde hun opgaver i de fleste europæiske radiofonier, ligesom hun koncerterede i de fleste større europæiske byer.

I 1957 gæstede hun for første gang Danmark, og det følgende år sendte det franske kulturministerium parret ud på en introduktionsturné for den nye musik til Tyskland og Skandinavien. Samme år indledtes opholdet i Danmark. Her udfoldede de især på en lang række højskoler en stor aktivitet, hvor de i fællesskab introducerede den nye musik. Disse omfattende koncert-og foredragsturneer har haft en uvurderlig betydning for det musikalske tøbrud og den mere europæisk orienterede holdning, der i disse år slog igennem i Danmark.

Béatrice Bergs indsats omfattede naturligvis først og fremmest vor egen tids musik, ikke bare fordi hun som udøvende kunstner havde et nært forhold til mange skabende kunstnere, men også fordi hun i den musik, hun valgte at spille, fandt en udtryksmæssig skønhed, som hun satte lige så højt som de klassiske værker. Men det er en forkert opfattelse at tro, at hun kun spillede ny musik. Tværtimod lagde hun i sin programlægning altid vægt på at opnå en vekselvirkning mellem den ældre og nye musik, således at de enkelte værker belyste hinanden. Herved frugtbargjorde hun oplevelsen for sit publikum. De klassiske værker kunne lede ind til de nye, og omvendt. Hendes fortolkninger af den klassiske musik kunne derfor på nogle virke stærkt personlige, men man skal heri nok søge en del af forklaringen på, hvorfor Béatrice Berg med den nye musik også fik talt til de mennesker, der var fremmede for musikken og altså ikke var belastet med større eller mindre fordomme om, hvordan musik skal lyde. Gennem bl. a. de mange koncerter på højskolerne og i Lindved gi. Skole opsøgte hun sit publikum der, hvor det levede og havde sit miljø. Hun gik ind i sit publikums miljø, blev en del af det og mødte det med en sådan ærbødighed og respekt, at ingen forblev upåvirkede af hendes

kunst. Hun gjorde musikken uafviselig.

Béatrice Berg nåede kun at indspille to grammofonplader, begge med Gunnar Berg-værker. Fra 1965 det store klaverværk »Gaffky's«, der snart er udsolgt, og i 1973 indspillede hun sammen med Minna Nyhus »Ti japanske træsnit«, der netop er udkommet på Dansk Musik Antologi-

Béatrice Berg ligger begravet ved Rårup Kirke mellem Juelsminde og Horsens, ikke langt fra Lindved gi. Skole.

Jens Rossel

Poul Nielsen død

Dansk Musiktidsskrifts mangeårige redaktør, lektor Poul Nielsen, døde 24. november, kun 39 år. Nekrologen bringes i Dmt. nr. 3.

Foreningerne

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 12.00. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01)135405. Postgiro 3252.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk rådgiver: Lrs. Steffen Heering, Rådhuspladsen l, 1456 København K. Tlf. (01) 122270 og PAlæ 7576.

Dansk Musikpædagogisk forening: Kontor: Abildgårdsparken 6, 3460 Birkerød. Telf. (02)814630. Postgiro 26284. Kl. 9-13. undtagen lørdag. Formand: Elsebeth Brodersen.

DUT - Det Unge Tonekunstner selskab: Niels Brocks Gade l, 1574 København V. Tlf. (01) 15 07 26, mandag og torsdag kl. 9-11. Formand: Ib Nørholm. Forretningsfører: Jens Ole Malmgren, tlf. privat (03)528020. Teatertelefon: ØBro 5631.