Rapporter: Brno 1976: Ord-tone-forholdet teoretisk og historisk betragtet

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 03 - side 126-127

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Rapporter

Brno 1976: Ord-tone-forholdet teoretisk og historisk betragtet

Af Carsten E. Hatting

Den årlige musikfestival i Brno i Tjekkoslovakiet fandt sted i oktober under titlen Nationernes vokalmusik og det musikvidenskabelige kollokvium der lige så regelmæssigt knytter sig til det havde i år det hovedtema som her tjener som overskrift.

Den årlige musikfestival i Brno i Tjekkoslovakiet fandt sted i oktober under titlen Nationernes vokalmusik, og det musikvidenskabelige kollokvium, der lige så regelmæssigt knytter sig til det, havde i år det hovedtema, som her tjener som overskrift, Når Helsinki-aftalerne, der blev underskrevet i august 1975, i løbet af 1977 skal vurderes i Beograd på en ny sikkerheds-konference, fortjener disse musikfester at blive fremhævet som et enestående eksempel på efterlevelse af de løfter, aftalerne rummer om nationernes vilje til at støtte det internationale samarbejde også på kulturelle og humanistisk videnskabelige områder. Såvel den tjekkiske stat som det moraviske nationalråd og byen Brno ofrer store summer på gennemførelsen af musikfesten, og en dygtig organisation, der ledes af Rudolf Pecman (musikfesten) og Jirí Vysloužil (kollokviet), sørger for, at deltagerne får alle muligheder for at udveksle erfaringer og synspunkter og at lade sig inspirere af hinanden,

Kollokviet indledtes med tre store oplæg. Harry Goldschmidt (Berlin, DDR) holdt foredrag med titlen »Cantando-sonando«, en dikotomi svarende til vokalinstrumental, men hævet op til et abstraktionsniveau, hvorfra de konkrete modsætningers gensidige påvirkning lader sig betragte. Goldschmidt har tidligere gjort rede for dette synspunkt i publicerede undersøgelser

af wienerklassisk musik, specielt værker af Beethoven, og det har tjent som en del af grundlaget for nogle særdeles interessante semiologiske analyser. Der er imidlertid nok grænser for, hvor langt teknikken kan bære, og forsøget på at påvise en almindelig Alleluja-intonation i tematikken i Tartinis violinkoncerter overbeviste ikke alle tilhørerne. Allerede den følgende taler József Ujfalussy (Budapest) vendte sig imod det. Hans foredrag handlede også om forholdet mellem det vokale og det instrumentale og rummede eksempler fra den historiske æstetik på opfattelser af den ene eller den anden kategoris prioritet. Han anså imidlertid sondringen som mindre vigtig. Sproget selv og de lyde der omgiver os i tilværelsen, så han som grænseområder for det musikalske, og han mente, at vekselvirkningen mellem sproglige, musikalske og andre lydlige områder forhindrede en teoretisk adskillelse af dem. Jirí Fukac (musikvidenskabsmand) og Mirek Cejka (linguist) præsenterede en detaljeret teoretisk model for beskæftigelsen med forholdet mellem musik og sprog. Dette arbejde, som var et af kollokviets vægtig-ste, havde karakter af et overblik over problemstillinger på mange områder, der traditionelt er omgivet med faggrænser, men som alle er relevante i denne sammenhæng. I sig selv rummede det ikke egentlige resultater, men fremstod som et solidt fundament for videre forskning. Hele ordlyden uddeltes i duplikat til deltagerne, og interesserede kan få nærmere oplysning ved henvendelse til mig (Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 K.).

De følgende dages talrige bidrag fra musikologer fra vest og øst kan ikke opregnes her, Men jeg kan ikke undlade at omtale festivalprogrammet for de dage, kollokviet varede. Det rummede en aften med Deller-consort, der sang italienske og engelske madrigaler -fire utroligt kultiverede stemmer i et perfekt samarbejde. Desuden en aften, hvor Peter Schreier, akkompagneret af Rudolf Dunckel, sang Schuberts Müller-Lieder med en betagende indføling. Det stærkeste indtryk efterlod dog opførelsen af Sjostakovitj's opera »Næsen« med Moskvas kammermusikteater dirigeret af G. N. Roždestvenskij, Det er en komisk opera, bygget på en novelle af Gogol og komponeret i et friskt og vittigt-inspireret tonesprog så tidligt som i 1928. Og man lo - også selv om man ikke forstod russisk. Men frem bag morskaben steg et billede, lige aktuelt for vestlige og østlige tilskuere, af et hjælpeløst offer (manden, der har mistet sin næse) stillet over for umenneskeliggjorte autoritetstyper, deformerede af deres tilpasning til bureaukratiet eller i lavere lag af civile og militære hierarkier. Humor og vid gik i ét med en alvor af næsten Kafka'sk styrke.

Carsten E. Hatting

DMp F's

Sommerkursus 1977

Dansk musikpædagogisk Forenings sommerkursus 1977 finder sted i København i dagene omkring Kristi Himmelfartsdag: Torsdag d. 19.-søndag d. 22. maj. Som kursusledere kommer to kapaciteter af internationalt format:

Professor John Paynter fra University of York, England.

Professor Lawrence Rast fra Northern Illinois University, USA.

John Paynter har eksperimenteret meget med nye kreative metoder for musikundervisning af børn og vel være kendt bl. a. for sin bog »Sound and Silence«, som bygger på praktiske resultater fra klasseundervisning.

Lawrence Rast medvirkede ved DMp F's sommerkursus 1973 med stor succes. Hans viden og erfaring med gruppeundervisning i klaver er efterspurgt over hele verden. Lawrence Rast arbejder med Keyboard-labo-ratorium, men mange af hans pædagogiske ideer kan lige så godt anvendes ved gruppeundervisning omkring ét klaver.

Reservér allerede nu datoerne. Program for sommerkurset udsendes i februar. Tilmelding sendes til DMp F senest 22. april.