uden titel

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 03 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

dmt

51. årgang Nr. 3 marts 1977

Årgangen omfatter fire numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,40 ÂRSABONNEMENT (incl. moms): kr. 63.25 ÂRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): dkr. 59,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway, Finland, Iceland): Dkr. 61,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende), Jørgen Falck,

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen

og Svend Aaquist Johansen.

DMp F's kontakt:

Torben Herbøl, Kildehøjsvej 5, 3460 Birkerød. Tlf. (02)81 41 82.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade 1. 1574 København V. Telefon: (01)150726. Kontortid tirsdag 9-11.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 117711. Giro 543 1646.

Tryk:

N. U. Yoga Ashrama, 8773 Gylling.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

Årgang 51/1976-1977, nr. 03