uden titel

Af
| DMT Årgang 51 (1976-1977) nr. 04 - side 134-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

dmt

51. årgang Nr. 4 juni 1977

Årgangen omfatter fire numre.

LØSSALG (incl. moms): kr. 18,40 ÂRSABONNEMENT (incl. moms): kr. 63.25 ÂRSABONNEMENT (subskription til Sverige, Norge,

Finland, Island): dkr. 59,00 (incl. porto) ANNUAL SUBSCRIPTION (outside Denmark,

Sweden, Norway. Finland, Iceland): Dkr. 61,00

(incl. postage)

Redaktion:

Bo Holten (ansvarshavende),

Poul Borum, Helmer Nørgård, Karl Aage Rasmussen,

Svend Aaquist Johansen og Jørgen Falck.

DMp F's kontakt:

Torben Herbøl, Kildehøjsvej 5, 3460 Birkerød. Tlf. (02)8141 82.

Redaktionens adresse:

Niels Brocks Gade 1. 1574 København V. Telefon: (01) 150726. Kontortid tirsdag 9-11.

Annonce-ekspedition:

Fardal Media Service, Rådhuspladsen 59, 1550 København V. Tlf. (01) 11 77 11. Giro 543 1646.

Tryk:

Narayana Press,

N. U. Yoga Ashrama, 8773 Gylling.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt retur, hvis svarporto er vedlagt.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Musikpædagogisk forening, Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.